Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği

19.1.2023

          İLAN METNİ

 

Aşağıda adı belirtilen Plan Notu değişikliği ve taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 19/01/2023 - 19/02/2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Plan ve Proje Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

           3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Plan İşlem Numarası

Karapınar

3449

5, 6

05.01.2023/47

Yapı Nizamı

UİP:021002922

Altınşehir

(Sanko Güneyi)

Muhtelif Adalar

-

05.01.2023/50

Revizyon İmar Planı

NİP:021002865

UİP:021002862

Hoca Ömer

(Turgut Reis)

 

101

4

05.01.2023/52

Yapı Nizamı

UİP:021002871

Altınşehir

(Eski Altınşehir Konutları)

Muhtelif Adalar

-

05.01.2023/55

Revizyon İmar Planı

NİP:021002872

UİP:021002868

Petrol, Cumhuriyet, Esentepe

Muhtelif Adalar

   -

05.01.2023/57

Revizyon İmar Planı

UİP:021002884

Siteler

2938

4

05.01.2023/58

Kat Artışı

UİP:021002874

Hoca Ömer

114

45

08.12.2022/536

Ticaret Alanı

NİP:02954479

UİP:02828769