imar planı değişikliği

1.1.0001

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent alanına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporu 27/10/2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır.

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent İmar Planlarına ait paftalar ve Plan Açıklama Raporu 01/11/2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.