Adıyaman Belediyesi > Müdürlükler > Park Bahçeler Müdürlüğü

 

 

Park Bahçeler Müdürlüğü

 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü, yeni bin yıla girerken daha yaşanabilir bir Adıyaman , özlenen Yeşil Adıyaman'ı oluşturmak için yoğun çalışmalar sergilemektedir. Müdürlüğümüz;

 

Belediye sınırlan dahilinde mevcut ağaçlan ve yeşil alanları korumak, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni yeşil alanlar ihdas etmektedir. İnsanların daha rahat ve huzurlu ortamlarda dinlenmelerini sağlamak, gezinti ve rekreasyon merkezleri oluşturmak, yeni oyun alanları ihdas etmek ve mevcut alanların bakım ve korunmasını sağlamak için Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını belli bir plan doğrultusunda yürütmektedir.

 

 

YEŞİLLENDİRME VE FİDAN DİKİM ÇALIŞMALARI

1 Nisan 2004 tarihi itibarı ile şehrimizdeki değişik noktalarında toplam 3.500 adet tüplü çeşitli tür ve boyda fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, çocuk ve dinlenme parkları, refüj ve kavşaklarda da 35.000 metrekare çimlendirme, 15.000 adet de hibrit türü mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.

 

 

YENİ FİDANLIK BİNASI

Fidanlık üretim Merkezi'nin yetersiz kalması ve şehir merkezine uzaklığı nedeniyle …………………. Mahallesinde yapımına başlanan Bitki Üretim Merkezi inşaatı tamamlanmıştır.

 

Ancak, yapılan idari binanın küçük olması nedeniyle personelin oraya aktarılması mümkün olmamış ve binaya ilave bir katın daha yapılması gündeme gelmiş olup, çalışmalar sürmektedir. İdari binanın tamamlanmasından sonra burada da bitki üretimine geçirecektir. Belediye sınırları içerisinde park bahçe çocuk parkı yaya bölgeleri, spor sahaları ve yeşil alanlar tesis edilecek yerleri tespit etmek, kamulaştırmak, mülkiyeti belediyemize ve hazineye ait yada kamulaştırılan alanların etüt proje ve uygulamalarını kendi olanakları ve teknik elemanları ile yapmaktır.

 

Belediye sınırları içerisindeki tüm park bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım, koruma ve işletilmesi, gerekli yerler için bitkisel materyal temin etmek, belediye içindeki yeşil alanları çoğaltmak. Yapı kullanma iznini verilme aşamasında çevre düzenlemesinin projesine uygun olarak, proje gerektirmeyin koşullarda ise öngördüğü düzenlemelerin inşaat süresi içinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek yapı kullanma iznini onaylamak.

Şehrin güzelleştirilmesi ve yeşillendirilmesi amacıyla imar mevzuatlarına uygun plan ve programlar dahilinde çalışmaları sürdürmek. Sera ve fidanlık gibi üretim alanları açmak. Mesire yerleri düzenlemek, halkın en iyi yararlanacağı düzenlemeler yapmak, ağaçlandırma çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek

 

 

FAALİYET RAPORU :

 

Alitaşı mahallesi Lise lojmanları önündeki park, park çocuk oyun grubunun montajı ve bank montajı tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur.

 

Turgutreis mahallesi eski oduncular yerindeki parkın çevre profil korkulukları tamamlanarak bitkilendirmesi, oturma bankı işi halen devam etmektedir.

 

Cumhuriyet Mahallesi Narlıkuyu mevkinde başlatılan çocuk parkının çimlendirme, bitkilendirme, çevre profil korkuluğu bitirilerek, çocuk oyun grubu montajı ve bank montajı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

 

Sümerevler mahallesi toprak Mahsulleri ofisi arkasında başlatılan çocuk parkı inşaatının altyapı çalışmaları bitirilerek çimlendirme, bitkilendirme, oturma bankı işleri devam etmekte olup çocuk oyun grubu montajı işi bitirilerek hizmete sunulmuştur.

 

Altınşehir Mahallesi camii batısında başlatılan yeşil alan çalışmalarının altyapısı bitirilmiş olup, çevre korkuluğu, karo, bitkilendirme ve çimlendirme işi halen devam etmektedir.

 

Adıyamanımızın il oluşunun 50. yılı münasebetiyle Karadağ mevkiinde oluşturulan "ADIYAMAN BELEDİYESİ 50. YIL HATIRA ORMANI" na 2.000 fidan dikimi gerçekleştirildi.

 

Seramızda üretimi yapılan ve çeşitli fidanlıklardan temin edilen 50 bin çıplak köklü fidanın poşetlenmesi tamamlandı.

 

Adıyaman Lisesi Pansiyonunda yeşil alan çalışması yapıldı.

 

Sümerevler mahallesi Z.Hamurcu sağlık ocağının çevresinde yeşil alan çalışması yapılarak bitkilendirildi.

 

Demokrasi parkının bitkilendirme ve çimlendirmesi bitirildi.

 

Eski mezarlığın genel temizliği yapılarak, bütün ağaçlar budandı, budama artığı malzemelerin 200 fakir aileye dağıtımı yapıldı.

 

Yeni mezarlık ve Karapınar mezarlığında 5000 m2 alanda çimlendirme yapıldı.

 

Atatürk Bulvarı orta refüjünde kullanılmak üzere 50 kamyon yanmış hayvan gübresi temin edildi.

 

Yunus Emre Mah., Bahçelievler mah., Cumhuriyet mah. Alitaşı Mah., Turgut Reis mah. Çocuk parklarının çimlendirmesi yapıldı.

 

Şehir merkezindeki ağaçların rütun budama işleri yapıldı.

 

Yeşil alanların çim biçim, sulama, temizlik işleri rütun olarak yapıldı.

 

Sivrisinekle mücadelede yer alan, Larva mücadelesi mart - nisan (2004) aylarında yapıldı.

 

Adıyaman Devlet hastanesi bahçesinde bitkilendirme ve çimlendirme yapıldı.

 

Şehir merkezindeki ve parklardaki ağaçların gövdelerinin sönmüş kireçle badanası yapıldı.

 

Şubat ve mart aylarında,Atatürk Bulvarı ve şehir merkezindeki kaldırımların ve parkların ağaçlandırılması için 12 bin fidan dikimi yapıldı ve yıl boyukaplı fidan ve süs bitkisi dikimi devam etmektedir.

 

Atatürk Bulvarının çimlendirilmesi işlemleri ( 45.000 m2) başlatıldı.1. etap olarak vilayet kavşağı saat kulesi arası çimlendirildi.

 

 Atatürk bulvarında 9 kavşak, karapınar yolunda 2 kavşağa mevsimlik çiçek dikimi yapıldı yapıldı. ( İlkbahar mevsiminde yazlık fide dikimi : 20.000 adet )

 

Atatürk bulvarının kaldırım, orta refüj ve yeşil bantlarının boyama işi yapıldı.

 

Altınşehir parkında karo, kamelya, oturma grpları, aydınlatma direkleri, çeşme ve çöp kovalarının montajı yapıldı.

 

Altınşehir alt geçit zemini karo yapıldı, çevre düzenlemesiyle birlikte fakülte binası yol bağlantısı yapıldı.

 

Dikilen fidanların, çimlerin yıl boyu sulama işi, gübreleme işi, ilaçlama işi, budama işi rütun olarak yapıldı.

 

Atatürk bulvarında orta refüj, yeşil bantlar ve kaldırım bordürlerinin boya işleri yapılarak bitirildi.

 

Atatürk bulvarı orta refüj ve yeşil bantlardaki fidanların kök boğazlarının açılması işlemi yapıldı

 

Alitaşı mahallesi, Cumhuriyet mahallesi Narlıkuyu, ve Sümerevler mah. TMO arkasındaki çocuk parklarının karoları döşenerek çocuk oyun grubunun montajına hazır hale getirildi.

 

Altınşehir ve Turgut Reis mah. eski oduncular yerindeki parkların karo döşeme işleri ve toprak tesviyeleri yapılarak bitki dikimine hazır hale getirilecek.

 

Altınşehir parkında oturma grubu yeri, çimtaşı döşemesi, altınşehir yol boyu bordür döşemesi, temizlik işi bitirildi.

 

Eğriçayında yüksek gerilim altındaki tehlike arzeden ağaçlar TEAŞ işbirliği ile kesildi ve budandı.

 

Altınşehir batısındaki parkın karo döşeme ve bitkilendirme iş yapıldı.

32 mahallede çocuk parkının tamir ve bakımı yapıldı.

 

Bütün mahalle parklarının bakım, onarım, sulama, çim biçme, gübreleme işleri rütun olarak yapılmaya devam ediyor.

 

Özelevlerde bütün evlerin bostanları iki gün süreyle bütün personel katılımıyla çekildi.

 

Atatürk bulvarında çiçek parsellerine 15.000 adet kışlık mevsimlik çiçek ve 200 adet gül dikimi yapıldı.

 

Atatürk Bulvarı orta refüj ve yan yeşil bantlarda çim ekimi için toprak tesviyesi hazırlığı yapıldı.

 

Atatürk Bulvarında genel bir temizlik yapıldı.

 

Yetiştirme yurdunda çimlendirme yapıldı.

 

Eski sebze Haline 60 adet fidan dikimi yapıldı.

 

Altınşehir alt geçidinin karosu ve diğer yapılandırılması, boyası tamamlandı yol boyu yamaçlara şev blokları olarak çim taşı döşemesi yapıldı.

 

Temel tut parkının karosu yapıldı.

 

Turgut Reis mah. eski oduncular yerindeki parkın karosu yapıldı, bitkilendirme işi bitirildi.

 

 Fen Edebiyat Fak. Giden yolun bordür döşemesi yapıldı yola malzeme serilerek sıkıştırıldı.

 

Şehrin muhtelif yerlerinde budama yapıldı.

 

Yeni Mezarlık yoluna pramidal servi ve leylandi fidanlarından 110 adet dikildi.

 

Körler Derneği bahçesi tanzim edilerek bitkilendirildi.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yolu ağaçlandırıldı.

 

Cadde, meydan ve parklardaki havuzların bakım onarım ve temizlik işleri yapıldı.

 

112 Acilin bahçe düzenlemesi yapıldı.

 

Yavuz Selim Caminin çevre düzenlemesi yapıldı.

 

Yıl boyu bütün personelle yer yer şehrin genel temizliği yapılarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne yardımcı olundu.

 

Bütün mahalle parklarının bakım, onarım, sulama, çim biçme, gübreleme ve ilaçlama işleri rütun olarak yapılmaya devam ediyor.

 

Halk Eğitim Merkezinde bahçe düzenlemesi yapıldı.

 

Adana Büyük şehir Belediyesinden ücretsiz olarak getirilen 250 adet fidan şehrin muhtelif yerlerine dikildi.

 

Çevre ve Orman Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilen 500 akasya fidanı Karadağ "50.Yıl Hatıra Ormanı" na dikildi.

 

Yeni Sebze halinde yeşil alan düzenlemesi yapılarak 100 adet fidan dikildi.

 

2006 yılı şubat ve mart aylarında, Atatürk Bulvarı ve şehir merkezindeki kaldırımların ve parkların ağaçlandırılması için 16 bin fidan dikimi yapıldı ve yıl boyu kaplı fidan ve süs bitkisi dikimi devam etmektedir.

 

Yeni Mahalle parkında sökülen alanın tamir ve yapımı tamamlanarak, çocuk oyun grubu yeniden alanın orta yerine monte edildi.

61 - Bütün mahalle parklarının tamiri yapıldı.

 

Mimar Sinan kültür parkındaki çocuk oyun gruplarının tamiri yapılarak yeniden hizmete sunuldu.

 

Atatürk Bulvarı orta refüjde genel bir temizlikle beraber yabancı otların temizliği yapıldı, karayolları kavşağında yapılan çalışmalar bitirildi.

 

Atatürk Bulvarındaki kavşaklarda bulunan orta göbek çiçek parsellerinin toprak dolguları yeniden yapılarak tesviye edildi.

 

Eski mezarlıkta genel bir temizlik yapılarak bütün kurumuş yabancı otların temizliği yapıldı.

 

2006 yılı şubat ve mart aylarında,Atatürk Bulvarı ve şehir merkezindeki kaldırımların ve parkların ağaçlandırılması için 16 bin fidan dikimi yapıldı ve yıl boyu kaplı fidan ve süs bitkisi dikimi devam etmektedir.

 

Yeni Sebze halinde yeşil alan düzenlemesi yapılarak 100 adet fidan dikildi.

 

Çevre ve Orman Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilen 500 akasya fidanı Karadağ "50.Yıl Hatıra Ormanı" na dikildi.

 

Adana Büyük şehir Belediyesinden ücretsiz olarak getirilen 250 adet fidan şehrin muhtelif yerlerine dikildi.

 

Halk Eğitim Merkezinde bahçe düzenlemesi yapıldı.

 

Bütün mahalle parklarının bakım, onarım, sulama, çim biçme, gübreleme ve ilaçlama işleri rütun olarak yapılmaya devam ediyor.

 

Yeni Mezarlık yoluna pramidal servi ve leylandi fidanlarından 110 adet dikildi.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yolu ağaçlandırıldı.

 

Turgut Reis mah. eski oduncular yerindeki parkın karosu yapıldı, bitkilendirme işi bitirildi.

 

Altınşehir alt geçidinin karosu ve diğer yapılandırılması, boyası tamamlandı yol boyu yamaçlara şev blokları olarak çim taşı döşemesi yapıldı.

 

Eski sebze Haline Yeni şire pazarına 60 adet fidan dikimi yapıldı.

 

Atatürk bulvarında 9 kavşak, karapınar yolunda 2 kavşağa, hastane caddesi acil önündeki kavşağa 60 bin mevsimlik çiçek dikimi yapıldı yapıldı.

 

Atatürk bulvarı orta refüj ve yeşil bantlardaki fidanların kök boğazlarının açılması işlemi yapıldı.

 

Atatürk bulvarında orta refüj, yeşil bantlar ve kaldırım bordürlerinin boya işleri yapılarak bitirildi.

 

Altınşehir alt geçit zemini karo yapıldı, çevre düzenlemesiyle birlikte fakülte binası yol bağlantısı yapıldı.

 

Yavuz Selim Caminin çevre düzenlemesi yapıldı.

 

2006 yılı içersinde yapımına başlanacak 5 parkın projelendirme işleri bitirilerek yapım işi ihale aşamasına gelindi.

 

Mimar Sinan kültür parkındaki eski çocuk oyun gruplarının sökülmesi yapılarak yerine yeni oyun gruplarının montajı yapıldı.

 

Mimar Sinan kültür parkında yolların ve oturma alanlarının eksik yerlerinin karoları ve tamiratı yapıldı.

 

Yeni Mahalle Gürbüz Camii batısındaki çocuk parkının çocuk oyun grubu montajı yapıldı.

 

Şehrin muhtelif yerlerinde TEAŞ’la işbirliği yapılarak sorunlu ağaçlarda budama yapıldı.

 

Adıyaman Üniversitesi’nde bitkilendirme ve mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

 

Demokrasi Parkında iftar çadırının kurulmasından dolayı bakım ve budama çalışması yapıldı.

 

Atatürk Bulvarı orta refüj ve kavşaklardaki göbeklerin toprakları yenilendi.

 

Mahalle parkları ve yeşil alanlarda rütun faaliyetler olan çim biçme, sulama, ilaçlama, budama ve temizlik işleri yıl boyu devam etti.

 

Yeni mezarlıkta defin işlemi biten parselin tesviyesi yapılarak çim ekimine hazırlandı.

 

Yeni Mezarlık yollarının bordürleri döşenerek yolları yeniden düzenlendi.

 

Eski Mezarlık ihate korkuluklarının boyama işleri yapıldı.

 

Eski Mezarlıkta budama, temizlik, onarım işleri yapıldı.

 

15 bin mevsimlik çiçek Atatürk bulvarı kavşaklarındaki çiçek parselleri başta olmak üzere, Hastane kavşağı, Karapınar yolu,yeni mezarlık çiçek parsellerine dikildi.

 

 

         
Başkan Yardımcıları
Telefon Numaraları
Sık Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Belediyemiz Hakkında
Misyonumuz-Vizyonumuz
Eski Başkanlar
Müdürlükler
Özel Kalem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hal Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Gelir Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Veteriner Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Park Bahçeler Müdürlüğü
Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
Basın Yayın Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mezarlıklar Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Muhtarlıklar
Organizasyon Şeması
Meclis Üyelerimiz
Hizmet Standartları Tablosu
Stratejik Plan
 

 
 
   
  

Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi No:1 • Santral : 416 216 17 20 • Beyaz Masa : 153 • Faks : 416 216 10 15 • bilgi@adiyaman.bel.tr

Web Sitesi Teknik Destek ve iletiş için bim@adiyaman.bel.tr