Adıyaman Belediyesi

 

 

Adıyaman Belediyesi

 

Adıyaman, 1 Aralık 1954 yılında İl olmuştur. Adıyaman, tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Adıyaman Palanlı Mağarasında yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Bu Adıyaman'ın tarihte ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük bir istikrarsızlığın olduğu Orta çağ boyunca Adıyaman Bizans, Emevi, Abbasi, Anadolu Selçukluları, Dulkadiroğluları arasında el değiştirmiş ve nihayet Yavuz Sultan Selim'in Iran seferi sırasında 1516 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı topraklarına katılan Adıyaman, başlangıçta merkezi Samsat'ta bulunan bir Sancakla Maraş Beylerbeyliğine bağlıyken, Tanzimat’tan sonra bir kaza olarak Malatya'ya bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan 1954 yılına kadar eski idari yapısı korunarak Malatya'ya bağlı kaza konumunda olan Adıyaman 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak müstakil il haline gelmiştir. Belediye Başkanlığına üç başkan yardımcısı ve bir özel kalem müdürü bağlıdır. Halen bu üç belediye başkan yardımcılığına 21 müdürlük ve 3 amirlik bağlı bulunmaktadır.

         

Başkan Yardımcıları
Belediyemiz Hakkında
Eski Başkanlar
Hizmet Standartları Tablosu
İletişim Bilgileri
Meclis Üyelerimiz
Misyonumuz-Vizyonumuz
Muhtarlıklar
Müdürlükler
Organizasyon Şeması
Sık Sorulan Sorular
Stratejik Plan
Telefon Numaraları
 

 
 
   
  

Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi No:2 • Santral : 416 216 17 20 • Beyaz Masa : 153 • Faks : 416 216 10 15 • bilgi@adiyaman.bel.tr

Web Sitesi Teknik Destek ve iletiş için bim@adiyaman.bel.tr