a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Revizyon İmar Planı İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

     Adıyaman Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 06/02/2018 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır.

     Plan paftaları 02/03/2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.