a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

YENİ İMAR PLANINI ASKIYA ÇIKTI

     Belediyemizin Mart ayı meclis toplantısında meclis üyeleri tarafından kabul edilen yeni imar planı askıya çıktı.

     Belediyemizin Mart ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilen yeni imar planı askıya çıktı.

   Atatürk Caddesindeki (eski belediye) ek binasında bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde askıya çıkan imar planıyla ilgili yapılan açıklamada, “Adıyaman Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 6 Şubat 2018 tarih ve 26 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Plan paftaları 2 Mart 2018 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebilecek, itiraz olmaması halinde planlar askı süresini müteakiben kesinleşerek yürürlüğe girecek” denildi.