a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

       Bütçe ve ödeneklerinin imkanları nispetinde azami tasarruf ve standardizasyonu dikkate alınarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan makine, araç - gereç, iş makinesi, motorlu araç, taşıt, teçhizat ve bunların yedek parçalarının iç ve dış piyasadan uygun şartlarda zamanında temin edilmesi. 

        Yeni alınan araçlara plaka ve ruhsat çıkarılması ve Belediyemizin araçlarının periyodik trafik muayenelerinin yaptırılması. Motorlu araç, makine ve teçhizatların kaza ve sigorta işlemlerinin yapılması ve takip edilmesidir. Araçlara bakım, onarım, tamir ve yakıt ikmali de yapılmaktadır. 

         Ayrıca diğer müdürlüklerle koordinasyon kurularak ihtiyaç duyulan araç ve gerecin bir program çerçevesinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmektir.