a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

    Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü, yeni bin yıla girerken daha yaşanabilir bir Adıyaman , özlenen Yeşil Adıyaman'ı oluşturmak için yoğun çalışmalar sergilemektedir. Müdürlüğümüz;

     Belediye sınırlan dahilinde mevcut ağaçlan ve yeşil alanları korumak, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni yeşil alanlar ihdas etmektedir. İnsanların daha rahat ve huzurlu ortamlarda dinlenmelerini sağlamak, gezinti ve rekreasyon merkezleri oluşturmak, yeni oyun alanları ihdas etmek ve mevcut alanların bakım ve korunmasını sağlamak için Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını belli bir plan doğrultusunda yürütmektedir.

     Belediye sınırları içerisindeki tüm park bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım, koruma ve işletilmesi, gerekli yerler için bitkisel materyal temin etmek, belediye içindeki yeşil alanları çoğaltmak. Yapı kullanma iznini verilme aşamasında çevre düzenlemesinin projesine uygun olarak, proje gerektirmeyin koşullarda ise öngördüğü düzenlemelerin inşaat süresi içinde yapılıp yapılmadığını kontrol ederek yapı kullanma iznini onaylamak.

     Şehrin güzelleştirilmesi ve yeşillendirilmesi amacıyla imar mevzuatlarına uygun plan ve programlar dahilinde çalışmaları sürdürmek. Sera ve fidanlık gibi üretim alanları açmak. Mesire yerleri düzenlemek, halkın en iyi yararlanacağı düzenlemeler yapmak, ağaçlandırma çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmek