a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Haziran Ayı Meclis Gündemi

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. nci Maddesi gereğinceBelediyemiz Meclisinin Haziran Ayı toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Haziran 2018 Salı günü saat 16.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanması uygun görülmüştür.

 

 

 

Sıra     G     Ü    N     D     E    M            : 

   -      Yoklama ve açılış.

   -       Meclise bilgi verilecek konuların sunumu.

         Meclise sunulan önergeler ile gündeme ilave edilecek konuların 

           Görüşülmesi.                                               

   -      Mayıs ayı karar özetlerinin Meclisin bilgisine sunulması ve oylanması. 

            

1-    Sümerevleri Mahallesi 692 ada 6 nolu parsel ile Altınşehir mahallesi 1633 nolu parselin trampası için Belediye Başkanı F.Hüsrev KUTLU´ya protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili talep.

 

2-    -Üniversite alanı içinde kalan yol fazlası alanların Adıyaman Belediyesi 

Adına tescil edilerek, tahsis veya takası ile ilgili talep.

 

3-    Örenli Mahallesi 55 ada 13,14,15,16 parsellerle ilgili imar planı değişikliği hakkındaki talep.

 

4- Dilek ve temenniler