a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Temmuz Ayı Meclis Gündemi

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. nci Maddesi gereğinceBelediyemiz Meclisinin TEMMUZ Ayı toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 TEMMUZ 2018 Salı günü saat 16.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanması uygun görülmüştür.

 

 

 

Sıra    G     Ü     N    D     E     M            : 

   -      Yoklama ve açılış.

  -       Meclise bilgi verilecek konuların sunumu.

         Meclise sunulan önergeler ile gündeme ilave edilecek konuların 

           Görüşülmesi.                                               

   -      Haziran ayı karar özetlerinin Meclisin bilgisine sunulması ve oylanması.  

            

1-   S.S.35 Nolu Karaali Koop. Başkanlığının Belediyeye ait park yerinin tahsisi ile ilgili talebin görüşülmesi.

 

2-   İmar Planına yapılan itirazların karara bağlanması.

 

3-   Dilek ve temenniler