a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

BİLGİ VE KÜLTÜR EVLERİ BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

               Mülkiyeti Adıyaman Belediyesine ait Fatih Mahallesi 2232 sok. no:23, Cumhuriyet Mahallesi 2548 sok. no:24 ve Siteler Mahallesi 2068 sok. no:9 adreslerinde bulunan taşınmazlar ve yapılar Adıyaman Belediye Meclisinin 06.05.2010 tarih ve 87 sayılı kararı ile ilimizde faaliyet gösteren Sema Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine tahsis edilmiştir.

             Yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılan bu tahsis işlemi yine Belediye Meclisi’nin 11.08.2014 tarih ve 238 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

            Belediye Meclis kararı ve karar gereği taşınmazların tahliye ve teslimini isteyen yazımızın tebliği üzerine muhatap dernek tarafından Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/141 E. Sayılı dosyası ile işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmıştır.

            Mahkeme tarafından belgelerin sunulması ve savunmaların tamamlanmasının ardından 31.12.2014 tarihli karar ile yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiştir. Bu karar kurumumuza 15.01.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.

            15.01.2015 tarihinde muhatap dernekten taşınmazların tahliyesi ve teslimi istenmiş, karara itiraz ettiklerini bildirmeleri üzerine itirazın işlemi durdurmayacağını ve taşınmazların teslimini bildiren yazımız 23.01.2015 tarihinde muhatap derneğe tebliğ edilmiştir. Buna rağmen taşınmazlar tarafımıza teslim edilmemiştir.

            Bu sebeple taşınmazların tahliye ve teslim alınması için ilgili makamlarla gerekli yazışmalar yapılmış, emniyet birimleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle 19.02.2015 tarihinde yani bugün bahse konu taşınmazlar belediyemizin kolluk ekipleri tarafından içeride bulunan eşyalar ve taşınmazların durumu tutanak altına alınmak suretiyle teslim alınmıştır.

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.