a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

ARGE

           Görevi:

           Belediyemizin uygulayabileceği projeleri araştırma yapılarak elde edilen bilgiler Özel Kalem Müdürlüğüne ve  ilgili birimlerimize sunulmaktadır.

          Bununla beraber proje teklif çağrıları takip edilerek  Bakanlıklara, Avrupa Birliğine,  Sosyal Destek Programına, GAP idaresine, Kalkınma Ajansına , Büyükelçiliklere ve   ilgili kuruluşlara hazırlanan projelerin başvuruları yapılmaktadır.

          Yapılan başvurularında kabul edilen proje sözleşme , bilgi ve belge dosyaları projenin uygulanması için belediyemizde ilgili birim müdürlüklerine gönderilmektedir.

           Merkezimiz ayrıca mevcut olan projelere de finansman desteği ( Hibe )  bulma çalışmalarını da yürütmektedir.        

 

2014 Yılında Desteklenen Projeler Ve Destek (Hibe) Miktarları:

 

Sayı

PROJE ADI

PROJEYİ DESTEKLEYEN KURUM

PROJE DESTEK MİKTARI (TL)

 1.  

Herkes İçin Ulaşılabilir Engelsiz Hayat(Adıyaman)  Projesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

384.000,00

 

 

 1.  

Minia Adıyaman Müzesi

İpekyolu Kalkınma Ajansı

766.500,00

 

 

 1.  

Kadın Danışma Merkezi

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı

78.750,00

 

 

 1.  

Kamusal Altyapının Yenilenmesi (İşkur)

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

        1.333.584,00

 1.  

Girişimcilik Eğitimi Projesi

 

Kosgeb

                -

 

 

                                                               TOPLAM  MİKTAR

2.562.834,00

     

PROJE BİLGİLERİ:

 

Herkes İçin Ulaşılabilir Engelsiz Hayat(Adıyaman)  Projesi:

 

 

Projenin Tahmini Maliyeti : 480.000,00TL

 

UDEP  Destek Tutarı : 384.000,00TL

Projenin Süresi: 12 ay

Projenin Hedefleri:

 1.Atatürk Bulvarının ,Atatürk caddesinin ,Gölbaşı caddesinin gerekli alanlarını ve buralarda bulunan Kamu Kurumlarını , okulları , dinlence alanlarını, toplam 3 kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemlerini;engelliler için ulaşılabilir hale getirmek.

2. Merkezde bulunan 5 dinlence alanında engelli uyumlu kafeterya ,lavabo  ve tuvalet yerleşkeleri oluşturmak.

3.Adıyaman Kale’sine engellilerin ve yaşlıların rahat ulaşımlarnı sağlayacak sistem kurmak.

 4.Engelli aracı alınarak ,Belediye Alo Engelli hattı ile Bu aracı engellilerin hizmetine geçirmek

Beklenen Sonuçlar:

1.Atatürk Bulvarının ,Atatürk caddesinin ,Gölbaşı caddesinin pilot alanlarını ,Adıyaman 56 evler kavşağını,Adıyaman Sümer Meydanı Kavşağını, Adıyaman Saat kulesi kavşağını, Adalet Sarayı üst geçidini, Demokrasi parkını ,Adıyaman Mimar Sinan Kültür parkını, Adıyaman Kalesini ve bu bölgede  toplam 3 kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemleri engelliler için ulaşılabilir hale getirildi.

2.Valilik Hizmet Binası, Adıyaman Belediye Başkanlığı ,Emniyet Müdürlüğü ,Adalet Sarayı , SGK Hizmet Binası ,Müze ,Postane ,Kız meslek Lisesi ,Adıyaman Anadolu Lisesi ,Adıyaman Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu ,Otogar,Halk Eğitim Müdürlüğü,Yeni pınar Camisi , ,Öğretmen evi yerleşkeleri engelliler için ulaşılabilir hale getirildi.

3.Adıyaman Mimar Sinan Kültür parkında, Adıyaman Kalesinde,Adıyaman Sümerbank Kültür Parkında ,Adıyaman Karadağ mesire alanında engelli kafeterya ,lavabo  ve tuvalet yerleşkeleri oluşturuldu.

4.Adıyaman Kale’sine engellilerin ve yaşlıların rahat ulaşımlarını sağlayacak sistem kurularak hizmete geçirildi.

5.Engelli aracı alınarak , Belediye Alo Engelli hattı hayata geçirilerek bu arac engellilerin hizmetine geçirildi.

 

Temel Faaliyetler:

1.Proje ekibinin oluşturulması ve yol haritasının belirlenmesi

2.Projenin doğru uygulanabilmesi için ilgili kuruluşlarla görüşülmesi.

3.Proje ile ilgili gerekli tanıtımın yapılması

4.Proje ile ilgili gerekli malzeme alımının yapılması.

5.Proje ile ilgili yapım işlerinin yapılması.

6. Herkes İçin Ulaşılabilir Engelsiz Hayat (Adıyaman) Projesi  ile ilgili yerel ve ulusal basında tanıtım yapılarak projenin hayata geçirilmesi.

 

Gerekçelendirme:    

 

       Seçilen pilot alanlar şehir merkezinde olması , seçkin dinlence alanlarını ve çoğu Kamu Kurumunu kapsaması  sebebiyle Adıyaman’daki bütün engellilere pozitif  yararlar sağlayacaktır.  Uygulanacak proje ile Adıyaman merkezde bulunan engelliler  merkezde bulunan gözde mekanlara daha rahat ulaşabileceklerdir.

       Pilot alanda  Görme engellilerin yalnız başına ulaşılabilirliği imkansız derecededir.Seçilen 3 kavşakta engellilere yetebilecek sinyalizasyon sistemi bulunmamaktadır.

         Engelli Kişi : Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini kaybetmesi nedeniyle günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve çeşitli destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi demektir.

       Türkiye genelindeki Engelli sayısı nüfusun %12,29’unu oluşturmaktadır. (yaklaşık 8,9 milyon)  Adıyaman’da engelli sayısı nüfusun %5,2’sini oluşturmaktadır.(Yaklaşık 31 bin)

         Proje şehir merkezinde pilot alanların ulaşılabilirliğini sağlaması , engellilerin özel ihtiyaçlarının karşılanması  ve yapılacak diğer uygulamalar açısından UDEP 2013’ün amacına uygun olmakta ve öncelikleri arasındadır.

         Ayrıca Adıyaman ili genelinde 2007 yılı verilerine göre yaklaşık 2000 görme engelli yaşamaktadır. Bu rakam Türkiye ortalamasının 0,5 puan üzerindedir. Görme engelliler, bağımsız hareket etme,  şehirde dolaşma, vasıf kazanma konularında destek ihtiyacı duymaktadırlar. Proje bu yönüyle de UDEP 2013 amacına uygun ve ilk öncelikleri içerisindedir.

         Atatürk Bulvarının ,Atatürk caddesinin ,Gölbaşı caddesinin gerekli alanlarını ve buralarda bulunan Kamu Kurumlarını , okulları , dinlence alanlarını, toplam 3 kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemleri ;engelliler için ulaşılabilir hale getirilecektir. Merkezde bulunan 5 dinlence alanında engelliler için kafeterya ,lavabo  ve tuvalet yerleşkeleri oluşturulacaktır. Adıyaman Kale’sine engellilerin ve yaşlıların rahat ulaşımlarnı sağlayacak sistem kurulacaktır. Engelli aracı alınarak ,Belediye Alo Engelli hattı ile Bu arac engellilerin hizmetine geçirilecektir.

 

 

Minia Adıyaman Müzesi Projesi:

 

 

Basvuru Kodu: Gecici_TRC1/14/KT/0056

 

Destek Programı: Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı

 

Projenin Öncelik Alanı: - 2. TRC1 Bölgesi'nde kültür -sanat

olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı

çalısmaları

 

Projenin Etkileyecegi Göstergeler:

 • Düzenlenen ya da rehabilite edilen turizm alanı yüzölçümü
 • Kurulan veya iyilestirilen müze, kültür merkezi gibi kültürel tesislerin sayısı
 • Proje kapsamında hazırlanan tanıtım materyali sayısı

 

Proje Süresi: 18 ay

 

Proje Toplam Bütçesi (TL) : 1.420.000,00

Talep Edilen Destek Miktarı (TL): 1.065.000,00

 

Projenin Amaçları:

 

Genel Amaçlar: Adıyaman'ın Tarihi ve Kültürel zenginliklerinin

tamamının minyatürünü hayata geçirerek, sehirde çok amaçlı

turizm girdisi saglamayı, Sehir merkezinin turizm kapasitesini

gelistirmeyi, amaçlamaktadır.

Özel Amaçlar: Ilimizi ziyaret eden Yerli ve yabancı turistlerin

sehir merkezinde daha uzun zaman geçirecekleri

Turizm alanı eksikligini gidermeyi ,Bu bölgede mevcut olan

turizm zenginliklerinin bilinirligini artırmayı,

ilin bu özelliklerini kullanarak turizm kapasitesini artırmayı,

amaçlamaktadır.

 

Hedef Grup(lar) / Müsteri(ler): Il genelindeki tüm isletmeler (Konaklama, alısveris, ulasım vb.) ile Il içinde ve Il dısında , yurtdısındaki hedef kitleler ( yaklasık380.000 kisi)

 

Nihai Yararlanıcı(lar): Ilimizde faaliyet gösteren tüm isletmeler direk yada dolaylı

olarak projenin nihai faydalanıcısı olacaktır.

 

Beklenen Sonuç(lar):

1.Sehir toplumunda Adıyaman’ın Tarihi ve Kültürel

zenginliklerinin Bilinirligi % 95 oranında artırıldı.

2.Ülke genelinde Adıyaman’ın Turizm zenginliklerinin Tanınırlıgı

artırıldı.

3.Sehir merkezinde turizm kapasitesinde %20 oranında artıs

gerçeklesti.

4.Minia Adıyaman Müzesi Projesi tamamlandı.

 

Temel Faaliyet(ler):

1.Proje ekibinin olusturuması ve yol haritasının belirlenmesi

2.Proje ile ilgili gerekli tanıtımın yapılması

3. Minia Adıyaman Müzesi projesinin tamamlanması.

4. Proje ile ilgili yerel ve ulusal basında tanıtım yapılarak

projenin hayata geçirilmesi.

 

Amaçlar:

          Adıyaman'daki Palanlı Magarası'nda yapılan incelemelerde kent tarihinin milattan önce kırk binli yıllara dayandıgı belgelenmistir. On altı degisik medeniyete ev sahipligi yapmıs, onlara yurt olmus Adıyaman, hepsinden tarihî kalıntılar ve kültürel birikimler devralmıstır. Bu özelligiyle Adıyaman, kültür turizmi açısından sadece Türkiye'nin degil dünyanın en önemli merkezlerinden biri olmaya adaydır. Türkiye'deki dünya kültür mirasına kayıtlı 10 yerden 1'i olan Nemrut Dagı ve Kommagene Krallıgı'nın tamamı Adıyaman sınırları içerisinde yer almaktadır. Kommagene Krallıgı'na ait kalıntılar essiz bir medeniyeti sembolize ettiginden, FIJET tarafından, dünya turizm Oscar'ı olarak bilinen Altın Elma Ödülü'ne layık görülmüstür. Kommagene Krallıgı bu topraklarda hükmetmis, krallıgın tarihsel kolları Adıyaman'ın su anki merkezine kadar uzanmıstır.

         Adıyaman, içinde barındırdıgı tarihî ve kültürel zenginlikler dogrultusunda bir marka sehir olmayı hak edecek kültürel mirasa ve tarihî zenginliklere sahiptir. Bu nedenle, Hükûmetimizce hazırlanan 2023 hedefleri dogrultusunda Adıyaman ilimiz marka sehirler kapsamına alınmıstır. Birçok tarihî ve dogal güzelligi bagrında bulunduran Adıyaman dünyada esine az rastlanır bir potansiyele sahiptir, 210 adet tescilli kültür varlıgıyla âdeta tarih fıskırmaktadır. Bunlardan sadece biri ya da birkaçına sahip olan sehirlerin bile milyonlarca turist çektigi düsünülürse, Adıyaman'ın marka sehir olma yönünde alacagı yol, basta bölge halkı olmak üzere ülkemize çok büyük avantajlar saglayacaktır.

 

         Adıyaman ili basta Nemrut dagı, proje çalısmaları devam eden Perre antik kenti, Atatürk barajı ,ülkemizde kabrinin yeri belgelerle kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal Hazretlerinin türbesi ve diger turizm alanları sayesinde yılda 180.000’ nin üzerinde yerli yabancı turisti agırlamaktadır.

        Ancak sehrimize gelen yerli ve yabancı turistler sehirde yeteri kadar sosyal donatının olmaması nedeniyle sehir merkezine fazlaca ugramamakta ve dolayısıyla konaklamamaktadırlar.Sehir merkezinde turistlerin yeteri kadar konaklamaması sehrin turizm sektöründe yeteri kadar gelismemesine ve buda sehirde istihdam sorunlarına ve ekonomik sıkıntılara yol açmaktadır.Belediyemiz sehir merkezinde turizm sektörünü canlandırmak için Alternatif projeler gelistirmistir. Adıyaman kalesi, Oturakçı pazarı sokak saglıklastırması, Seyir tepesi, keles konagı (Adıyaman Kültür Evi) ,Sümerbank parkı ve Karadag Mesire Alanı Projelerden bir kaçıdır. Bu projeler Adıyaman’a gelen yerli yada yabancı turistin sadece bir gününü geçirmesi için yeterli proje çalısmalarımıdır bunu zaman gösterecektir.

       Ancak Adıyaman Belediyesi olarak isi sansa bırakmayacagız. Bu sebeple turistin degil bir gün haftalarca sehir merkezinde konaklaması için Adıyaman’ın Tarihi, Kültürel Zenginliklerini ve bu tarihi içerisinde yasamıs tanınmıs sahsiyetleri eserleriyle birlikte tanıtımını saglayarak Adıyaman ilimiziturizmde hak ettigi konuma getirmeyi hedeflemekteyiz.

        Proje; Adıyaman ilinin sınırları içinde bulunan Tarihi ve Kültürel yapıtları ve alanları Minia Adıyaman Müzesi açarak sehirde çok amaçlı turizm girdisini gelistirmeyi ve turizm konaklamasınıartırmayı amaçlamaktadır.

       Son olarak Proje; Ilimizi ziyaret eden Yerli ve yabancı turistlerin sehir merkezinde daha uzun zaman geçirecekleri Turizm alanı eksikligini gidermeyi, sehirdeki turizm yapıtlarının ve alanlarının bilinirligini artırarak ilin bu özelliklerini kullanarak turizm kapasitesini artırmayı, amaçlamaktadır.

 

Program Hedefleri ve Öncelikleri ile Ilgisi:

 

       Proje; Kültür- Sanat olanaklarının artırılmasına yönelik altyapı çalısmalarını kapsaması bakımından programın amaçlarına uygundur.

 

Kapsanan Bölgede Belirlenen Ihtiyaç ve Sorunların Tanımlanması:

 

        Adıyaman ili illerin kalkınmıslık sıralaması itibariyle son sıralarda yer almaktadır. Önce Atatürk Barajı (biri ilçe olmak üzere 80 yerlesim birimi sular altında kaldı), ardından tütüne getirilen kota ile il merkezi yogun bir göç aldı. Bu güne kadar Sanayinin ve tarımın gelismemesi de bunlara eklenince ildeki sosyo ekonomik yapı içler acısı duruma gelmistir.        

       Çevre illerin kalkınması da insanlarda rekabet gücü degil de sanki psikolojik olumsuzlukları meydana getirmistir. Neyse ki turizm degerlerimiz bizleri mutlu eden ve baska illerde hatırlanmamızı saglayan tek faktör olarak canlılıgını korumaktadır. Adıyaman; tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir sehirdir.

        Ancak yasadıgımız çag, tam anlamıyla bir imaj çagıdır. Tarihi ve kültürel zenginlikleriniz kadar bu zenginliklerinizi bir takım ayrıntıları da dikkate alarak iyi sunmanız da önemlidir.

        Bu zenginlikler Adıyaman sehir merkezinde sehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere

Sunulamamaktadır. Bu da özellikle sehir merkezine turizmde beklenen dıs girdinin ve konaklamamanın gerçeklesmemesi sonucunu ortaya koymaktadır.

        Adıyaman ili yılda yaklasık 180.000 yerli ve yabancı turisti agırlamasına ragmen , gelen turistler sehir merkezinde yeteri kadar kalmamakta ve konaklamamaktadırlar. Turistlerin çogu günü birlik gelip genellikle dünyaca ünlü nemrut dagını ziyaret edip tekrar dönmektedirler. Proje bu sorunu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

       Minia Adıyaman Müzesi hayata geçirildiginde Adıyaman sehir merkezinde mutlak surette turizm girdisi artacak buda konaklamaya etki ederek sehrin turizm ekonomisine katkı sağlayacaktır.Ayrıca 13.000 ögrencisi bulunan Adıyaman üniversitesi proje alanına yürüme mesafesindedir projenin tamamlanmasıyla ögrenciler de bu sosyal alandan istifade edeceklerdir.

 

Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri:

 

        Adıyaman ili geneli projenin hedef grubudur zira proje, Adıyaman ilinin kalkınmasına destek verecek ve proje sehirde bir cazibelik olusturacaktır.

         Proje ; Adıyaman markasının Türkiye ve dünyaya açılmasında hatırı sayılır bir deger

olusturacaktır , Adıyaman’ı Türkiye ve dünyaya açacaktır.

        Bu da, hem iç, hem dıs turizmin potansiyelinin artmasına hem de sanayicilerin ilimize yatırım yapmalarına yol açacaktır. Turizm potansiyelinin ve sanayi yatırımlarının artısı sehrin gelismesine vesosyo ekonomik yapısının gelismesine olanak saglayacaktır.

Proje ekibinin olusturulması ve yol haritasının belirlenmesi:

        Projenin dogru uygulanabilmesi için proje ekibinin dogru seçilmesi ve yol haritasının belirlenmesi gerekir. Projeyi Belediye Baskan Yardımcısı düzeyinde personelimiz yönetecektir. Bununla beraber proje danısmanı, proje ile ilgili birim müdürleri , insaat mühendisi, makine mühendisi ve belediyemizdeki ilgili personel proje ekibini olusturacaktır. 

Proje ile ilgili gerekli tanıtımın yapılması:

          Mini Adıyaman Müze Projesi ile ilgili yerel basının ve ilgili kurulusların katılacagı bir basın toplantısı ile proje baslangıcı yapılacaktır. Projenin bütün safhalarında özellikle basın yoluyla gerekli tanıtımın yapılması saglanacaktır. Projeyle ilgili her alanda Ipekyolu Kalkınma Ajansı’nın görünürlügüne yer verilecektir. Bu faaliyetin bütçesi belediyemiz tarafından karsılanacak olup gerekli çalısmalar Basın Yayın Müdürlügümüz tarafından gerçeklestirilecektir.

Minia Adıyaman Müzesi projesinin hayata geçirilmesi:

• Maketi yapılacak olan alandaki ana kütleler lazer tarayıcı ile taranarak yaklaşık 20 milyon koordinatla oluşturulacak nokta bulutu ile oluşturulacaktır. Buda Adıyaman ilimize gerçek bir envanter sağlayacaktır.

• Tarihi ve Kültürel mekânlar ve anıtsal eserler yerinde ölçümleri yapılarak birebir aynı ölçülerde maketler insa edilecektir.

• Maketteki Atatürk barajında su havzasında hangi kota kadar dolacaksa, o simülasyon sağlanacaktır.

• Proje alanı ve müze uygun bir ısıklandırma ile ısıklandırılacaktır.

• Maket alanı 8*6m olacak ve tasınabilir 12 parçadan olusacaktır.

• Her parça tekerlekli olacak ve yerine montajında kilitlenecektir.

• Projemiz tamamlandıgında Tarihi dokuyu tamamen canlandıracak özellikte teknolojik verilerin kullanılması tarihi ve kültürel hazinelerimizin sehir merkezinde kolayca görülmesi saglanacaktır.

Projenin yerel ve ulusal basında tanıtım yapılarak hayata geçirilmesi:

 

          Proje tamamlandıktan sonra açılıs için ilgili kuruluslar , kurumlar , sivil toplum kurulusları , meslek odaları , Ipekyolu Kalkınma Ajansı çalısanları ve Yetkilileri , turizm sektörü ile ugrasan kisiler, yerel ve ulusal basın davet edilerek proje hayata geçirilecektir. Bu faaliyetin bütçesi belediyemiz tarafından karsılanacak olup gerekli çalısmalar Basın Yayın Müdürlügü tarafından gerçeklestirilecektir.

 

Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve Gerekçeleri:

 

1.Minia Adıyaman Müzesi

Minia Adıyaman Müzesinde asagıdaki turizm alanları ve degerlerinin maketlerine yer verilecektir.Nemrut Dagı Ören Yeri,Arsameia Örenyeri (Nymphaıos Arsameiası),Adıyaman (Hısn-I Mansur)Kalesi,Yeni Kale,Gerger Kalesi ( Fırat Arsameiası),Cendere Köprüsü (Septimius Severus),Altınlı Köprü,Göksu Köprüsü,Perre Antik Kenti Ve Kaya Mezarları,Haydaran Kaya Mezarları,Turus Kaya Mezarları,Dolmenler,Zey Magaraları,Gümüskaya Magaraları,Palanlı Magarası,Derik Kutsal Alanı (

Hereoon ),Sofraz Tümülüs Mezarları, Dikilitas(Sesönk), KaradagTümülüsü, Bestepeler,Malpınarı  (Kaya Anıtı),Ulu Camii,Çarsı Camii,Eskisaray Camii,Kab Camii,Yenipınar Camii,St. Petros ve St Paul Kilisesi,Besni Ulu Cami,Külhanönü Camii,Toktamıs Camii,Besni Çarsı Camii,Bekir Bey Külliyesi,Ebû Zer Gaffarî Türbesi,Mahmut Ensarî Türbesi,Seyh Abdurrahman Erzincani camii ve Türbesi,Zeynel Abidin Türbesi,Hacı Yusuf Türbesi,Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi, Atatürk Barajı

 

2.Proje Uygulama Alanındaki Yöntem:

• Proje Uygulama alanının hazırlanması

• Adıyaman’daki Tarihi ve Kültürel degerlerin Maketlerinin hazırlanması Hizmetinin satın alınması

• Tarihi ve Kültürel degerlerin Lazer ile taranması

• Koordinatların nokta bulutu hallerinin yüzeylestirlmesi

• Tarihi ve Kültürel degerlerin Maketlerinin hazırlanması

• Egriçay mevkiinde kapalı alanda olusturulan müze salonunda montajların yapılması

• Harcama kalemlerinin tamamlanması ve Nihai raporun sunulması

 

3.Diger Kuruluslarla Isbirligi:

Projenin kamuoyunda bilinirliginin artırılması proje etkinliklerinin bulunulması projenin olumlu sonuçlar vermesini saglayacaktır. Bütün çalısmalar isbirligi yapılacak kuruluslar ile gerçeklestirilecek ve kamuoyuna sunulacaktır.

4.Sahiplenme Faaliyetleri:

Proje yönetimince koordine edilecek bütün çalısmalar projenin hedef gruplarınca sahiplenmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Somut Çıktılar:

     Proje sehir merkezine yakın mesafede olan sosyal alan olarak hayata geçirilecek yaklasık 800.000 m2 alan olan egriçay mevkiinin bir bölümünde hayata geçirilecektir. Proje 2000m2 de gerçeklestirilecek olup bu alan üzerinde 300m2 kapalı müze seklinde olacaktır.

Çarpan Etkileri:

      Proje turizmde dıs girdiyi artıracak olup sehrin sosyo ekonomik yapısına olumlu etkiler saglayacaktır. Bununla beraber Adıyaman merkezde turizm girdisini artıracak en basta restorasyon çalısmalarının yapılmasına , çevre düzenlemeleri çalısmaları yapılmasına ve turizm alısveris merkezleri yada isyerlerinin açılmasına zemin olusturacaktır.

 

Kadın Danışma Merkezi Projesi:

 

 

Basvuru Kodu: Gecici_TRC1/14/SG/0054

 

Destek Programı: Sosyal Gelisme Pilot Uygulamaları Mali Destek

Programı

 

Projenin Öncelik Alanı: Sosyal yasam merkezlerinin kurulması, iyileştirilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması

 

Projenin Etkileyeceği Göstergeler:

 • Sosyal sorumluluk, toplumsal bilinçlendirme

faaliyetlerinin sayısı

 • Sosyal sorumluluk, toplumsal bilinçlendirme

faaliyetlerine katılan kisi sayısı

 • Yeni istihdam edilen kisi sayısı

 

Proje Süresi: 9 ay

 

Proje Toplam Bütçesi (TL) : 275.000,00

Talep Edilen Destek Miktarı (TL): 247.500,00

 

Projenin Amaçları:

Genel Amaçlar: Siddete ugrayan kadınlara danısmanlık ve yönlendirme hizmeti yapmayı, Kadınların yasadıgı ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik sorunlara iliskin çözüm için yol ve yöntemleri gelistirmeyi, kadını güçlendirerek statüsünü yükseltmeyi, amaçlamaktadır.

 

Özel Amaçlar: Sehir toplumunu Çagdas hale getirmeyi ve sosyal yasamının gelismesine katkı saglamayı, Sehirdeki Aile yapısını zenginlestirmeyi ve kadına siddeti

tamamen bitirmeyi,amaçlamaktadır.

 

Hedef Grup(lar) / Müsteri(ler): Adıyaman ilinde her türlü siddete maruz kalan kadınlar.

 

Nihai Yararlanıcı(lar):Adıyaman halkı

 

Beklenen Sonuç(lar):

1.Kadın Danısma Merkezi hizmete geçirildi.

2. Siddete maruz kalan kadınların %'50 si ile iletisim saglandı

3. Siddete maruz kalan kadınların %'25de siddetin önlenmesi saglandı.

4.Sehir toplumunun % 5’inde sosyal ve pisikolojik yasamında gelisme saglandı.

 

Temel Faaliyet(ler):

1.Proje ekibinin olusturulması ve yol haritasının belirlenmesi

2.Proje ile ilgili gerekli tanıtımın yapılması

3. Kadın Danısma Merkezinin hizmete geçirilmesi

4. Kadın Merkezi ile ilgili yerel ve ulusal basında tanıtım

yapılarak projenin hayata geçirilmesi

Amaçlar

        Kadına yönelik siddet, bir insan hakkı ihlalidir ve dünyanın her yerinde oldugu gibi ülkemizde de ciddi bir toplumsal sorundur. Kadınların hayatına mal olan, sakat bırakan, aileleri parçalayan, toplumsal kaynakların israfına yol açan ve birçok toplumsal sorunun temelinde yatan aile içi siddetin sona erdirilmesi için ülkemizde son dönemde ciddi adımlar atılmaktadır. 2006 yılında yayınlanan “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Siddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” ile ilgili Basbakanlık Genelgesi’nin ardından Bakanlıgımız tarafından “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un Uygulanması” ve “Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu” ile ilgili genelgeler yayınlanmıs, ayrıca Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlıgı ile “Kadına Karsı Siddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler” ve “Aile Içi Siddet Magdurlarının Korunmasına Yönelik Protokol” imzalanmıstır. Bu çalısmalara ilave olarak Içisleri Bakanlıgı Mahalli Idareler Genel Müdürlügü tarafından, 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyeleri bu konuda görevli kılmasından hareketle Avrupa Birligi’nin mali Birlesmis Milletler Nüfus Fonu’nun teknik destegi ile Mart 2008 tarihinde “Kadın Sıgınmaevleri Projesi” baslatılmıstır.

        Proje kapsamında Ankara, Antalya,Bursa, Eskisehir, Gaziantep, Istanbul, Izmir

ve Samsun illerinde tefrisatı ve her türlü donatımı dahil olmak üzere sıgınmaevi insası ve siddet gören kadınlara hizmet veren tüm kurum ve kuruluslarda egitimler düzenlenmesi suretiyle toplumsal duyarlılıgın artırılması çalısmaları yürütülmüstür.

        Ülkemizde oldugu gibi Adıyaman ilinde de bu tür sosyal projelerin yürütülmesine ihtiyaç

duyulmaktadır.Bu proje hayata geçirildigi takdirde yine ihtiyaç hasıl olan Siddet basvuru hattının ve Kadın sıgınma evlerinin kurulması da belediyemiz tarafından gündeme alınacaktır.

Adıyaman’da ihtiyaç duyulan ve proje Ipekyolu Kalkınma Ajansı Tarafından desteklendigi

takdirde kurulacak olan Kadın Danısma Merkezi; kadına yönelik siddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılmasını, Adıyaman’da bulunan her sosyal kesimden kadının egitilmesini , korunmasını, desteklenmesini ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

        Bununla beraber Proje; Adıyaman’da fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik siddete maruz kalan, sosyal ve politik dıslanmaya ve her türlü ayrımcılıga ugrayan kadınlara; hukuksal, psikolojik ve sosyal danısmanlık hizmeti vermek ve dayanısma saglamak, kadına yönelik siddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, olabildigince yaygın farkındalık çalısmaları yapmayı ve toplumsal cinsiyet esitligini ilimizde saglamayı amaçlamaktadır. Son olarak Projenin en önemli amacı 2010 yılında Adıyaman'da gerçeklesen Medine Memi gibi insanın kanını donduran bir cinayetin islenmemesi amaçlanmaktadır.

 Program Hedefleri ve Öncelikleri ile Ilgisi:

         Proje; dezavantajlı gruplar olan ve siddete maruz kalan kadınların korunması ve kadınların sosyal hayatlarının iyilestirilmesi bakımından programın hedeflerine uygundur.

Ayrıca Proje ; basvuru formunda belirtilen programın amaçları ve öncelikleri olan '' Sosyal yasam merkezlerinin kurulması , iyilestirilmesi ve toplumsal duyarlılıgın artırılması'' yönleriylede programın amaçlarına uygundur.

Kapsanan Bölgede Belirlenen Ihtiyaç ve Sorunların Tanımlanması:

         Adıyaman ili illerin kalkınmıslık sıralaması itibariyle son sıralarda yer almaktadır. Önce Atatürk Barajı biri ilçe olmak üzere 80 yerlesim birimi sular altında kaldı , ardından tütüne getirilen kota ile il merkezi yogun bir göç aldı.Sanayi ,tarım ve turizm sektörünün gelismemesi sehrin sosyo ekonomik yapısının dibe vurmasına neden olmustur.

Adıyaman'ın Kalkınması ve Adıyaman toplumunun mutlu bir yasama kavusması için kadının

egitilmesi ve her anlamda güçlendirilmesi bir alternatif yol olarak düsünülmektedir.

Çünkü kadın degisirse toplum degisir kadın kalkınırsa toplumda kalkınır düsünceleriyle proje bu hedefi gerçeklestirecektir. Türkiye’nin her yerin de yasanan ve çogu duyulmayan kadına siddet sorunu; Ne yazık ki Adıyaman’da da yasanmaktadır.

         Örnegin 2010 Yılında Ülkemizde ve Dünyada Büyük yankılar uyandıran Medine Memi cinayeti; Medine Memi isimli genç kız, erkeklerle konustugu için babası ve dedesi tarafından evde kimsenin olmadıgı esnada evin arka bahçesinde bulunan kümesin içersine yaklasık iki metre uzunlugunda çukur kazılarak gömülmüs ve üzeri betonla kapatılmıstır. Cinayet olayının üzerinden 45 gün geçmesinin ardından bir ihbar üzerine polis ekipleri aile fertlerinin ifadesine basvurarak, betonla kapatılan kümesin kazılması sonucunda cesede ulasmıstır. Cesedin sırtı kuzey yönünde oturur vaziyette dizlerinin karnına dogru çekilmis ve üzerinde elbiseleri, boynunda baglı sekilde esarbın oldugu tesbit edilmistir. Istanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan histopatolojik ve toksikolojik degerlendirmeler ve incelemelerde Medine Memi'nin canlı olarak gömüldügü ortaya çıkmıstır.Daha önce Devlete sıgınan Medine Memi Böyle bir vahsetin kurbanı olmustur.

         Bu ülkede belki tesadüf beklide teknoloji sayesinde bu talihsiz hadise duyuldu. Inanınki bu ve bunun gibi birçok vahset ve insanlık suçu isleniyor.( Sayın

Degerlendirici Bu satırları yazarken inanın gözlerimiz doldu insanlıgımızdan utandık ve sunu da tahmin ediyoruzki sizde etkilendiniz ve üzüldünüz) Adıyaman'da her türlü siddete ugrayan kadın sayısı somut olarak bilinmemektedir.Proje özellikle her türlü siddete maruz kalan kadınları gizlilik esasına dayanarak tespit edip , bu olumsuzlugu ve

mutsuzlugu ortadan kaldıracaktır.

 

Hedef Grubun/Grupların ve Nihai Yararlanıcıların Tanımı ve Tahmini Sayıları

 

          Adıyaman’da her türlü siddete maruz kalan kadınlar

 

Hedef Grubun/Grupların Seçilme Nedenleri:

 

         Kadının toplum içerisindeki yeri ve önemi azımsanmayacak kadar büyüktür. Nitekim toplumları, nesilleri meydana getiren, onları doguran ve büyüten, topluma kazandıran da kadındır. Kadın, saglıklı, huzurlu, bilgili ve egitimli bir neslin yetismesinde en önemli kisidir.

Bu sebeple Toplumun her alanda kalkınması için ; kadın sorunlarının ortadan kaldırılması sart ve gereklidir.

 

Kadın Danısma Merkezinin hizmete geçirilmesi:

        Kadın merkezi Belediyenin karsılayacagı bir binada hizmete açılacaktır.Binada gerekli tadilat ve donanım isleri proje bütçesinden karsılanacaktır.Kadın Danısma merkezinde yapılan her çalısma kayıt altına alınacaktır. Projenin Yürütülmesine ve gerekli olacak psikolog, sosyal destek uzmanı vb personel Aile ve sosyal politikalar Il müdürlügünden talep edilecek ve Il müdürlügünün danısmanlıgı ile Adıyaman’daki mevcut raporlarda göz önünde bulundurularak gerçeklestirilecektir.Kadın danısma merkezi, kadınların siddete ugradıgında yüz yüze ya da telefonla basvurabilecegi danısmanlık ve yönlendirme merkezi olacaktır.         

 

       Kadınlara ve çocuklarına siddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda ücretsiz destek saglayacak ya da saglayabilecek kuruluslara yönlendirecektir. Adıyamanda bulunan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik siddete ugrayan ve ugrama riski tasıyan kadınların, sahsen veya telefonla basvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danısmanlık hizmeti alabilecekleri bir merkez olacaktır.

 

Uygulama Yöntemleri ve Teklif Edilen Yöntemin Nedenleri ve Gerekçeleri

1.Proje Uygulama Alanındaki Yöntem:

Proje belediyenin atıl durumdaki uygun bir binasında tadilat islemleri yapıldıktan sonra hayata geçirilecektir.

2.Diger Kuruluslarla Isbirligi: Projenin kamuoyunda bilinirliginin artırılması proje etkinliklerinin bulunulması projenin olumlu sonuçlar vermesini saglayacaktır. Bütün çalısmalar isbirligi yapılacak kuruluslar ile gerçeklestirilecek ve kamuoyuna sunulacaktır.Danısma Merkezinde ihtiyaç duyulacak personel Belediyemizden karsılanamadıgı taktirde diger kamu kurumlarından talep edilecektir.

 

3.Sahiplenme Faaliyetleri: Proje yönetimince koordine edilecek bütün çalısmalar projenin hedefgruplarınca sahiplenmesi için çalısmalar yapılacaktır.

 

4.Görünürlük Faaliyetleri: Proje ile ilgili tüm materyallerde Ipekyolu Kalkınma Ajansını belirten logo ve ifadelere yer verilecektir. Bununla beraber medyanın projenin tüm sürecinden haberdar edilmesi, proje uygulama alanına tabela asılması brosür dagıtılması vb ilgili ilanlarda Ipekyolu Kalkınma Ajansının görünürlügü saglanacaktır. Bu Sekilde Ipekyolu Kalkınma Ajansının en etkin tanıtımı dogal olarak gerçeklesmis olacaktır.

 

Proje Büyük Bir Programın Parçası ise, Programa Nasıl Uyacagı veya Programla Nasıl

Koordine Edilecegi

         Proje büyük bir programın parçası degildir ,ancak proje ile diger kamu kurumları meslek odaları ve sivil toplum kurulusları harekete geçerek bu sekildeki yararlı merkezlerin açılması için farkındalık yaratacaktır.

 

Proje Takibi ve Iç/Dıs Degerlendirme Prosedürleri

         Proje takip faaliyetleri proje yürütme birimi tarafından yapılacaktır. Proje iç ve dıs denetime tabi olacaktır. Ekibin tüm üyelerince yapılacak olan denetim proje faaliyetlerini uygulaması takip edilecektir. Proje ekibinin her ay yapacagı toplantılar bu izlemenin bir parçası olacaktır. Bu bilgiler kaydedilecek ve her ay yerel basına bilgi verilecektir.

 

Çesitli Aktörlerin Projedeki Rollerinin ve Katılımlarının Tanımlanması (Yerel Ortaklar, Hedef Gruplar, Yerel Yönetimler, vs.) ve Bu Rollerin Onlara Verilmesinin Sebepleri

 

 Adıyaman Valiligi: Proje ile ilgili her alanda bilgi, danısmanlık ve personel destegi alınması için gerekli basvurular yapılıp gerekli destekler bu kurumdan alınacaktır.

Aile ve Sosyal politikalar Adıyaman Il Müdürlügü: Proje ile ilgili her alanda bilgi, danısmanlık ve personel destegi alınması için gerekli basvurular yapılıp gerekli destekler bu kurumdan alınacaktır.

 

Proje Uygulaması Için Önerilen Ekip

 

Proje Yöneticisi: Proje yöneticisi Belediye Baskan Yardımcısı Statüsünde bir personel olacaktır. Projenin isleyisinden sorumlu olacak ve Belediye Baskanına karsı sorumlu olacaktır.

Proje danısmanı: Belediye personeli projeye danısmanlık yapacaktır.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal Isler Müdürü: Proje yönetimi ekibinde görev alacak projeyle ilgili her alanda çalısmalara katılacaktır.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın Müdürü: Proje yönetimi ekibinde görev alacak projeyle ilgili her alanda çalısmalara katılacaktır.

Proje Yönetimi: Proje yönetim ekibi Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda aylık toplantılarını yapacaktır. Belediye Baskanı bu toplantılara dilerse katılacaklardır. Yönetim süresince sorumlulukların ne sekilde paylasılacagı proje ekibi tarafından belirlenecektir.

 

Projelerin Uygulanması Için Önerilen Temel Araçlar

Kadın Danısma Merkezi,Teknik ve idari personel, nihai faydalanıcı kisiler

 

Somut Çıktılar

 

Proje kapsamında 1adet Kadın Danısma Merkezi hayata geçirilecektir.

 

Çarpan Etkileri

 

Proje diger kurulusları harekete geçirerek toplumu kalkındıracak merkezlerin açılmasına olanak saglayacaktır.

 

Mali Boyut

 

Destek bittikten sonra projeyi ve proje ile ilgili gerekli olacak ihtiyaçları Adıyaman Belediyesi kurumsal olarak devam ettirecektir. Dolayısıyla proje kurumsal olarak sürdürülebilirlik niteliktedir.

 

Kurumsal Boyut

Adıyaman Belediyesi kurumsal boyutta bu tür proje ve faaliyetlerini sürdürecektir. Proje destegi  bittikten sonra Adıyaman Belediyesi bu tür projeleri kurumsal olarak devam ettirecektir.

 

Politik Boyut

Proje ile bu alanda yapılacak çalısmalar hem kadınların kalkınmasına , hem de toplumun kalkınmasına olanak saglayacaktır.

 

 

Kamusal Altyapının Yenilenmesi (İşkur) Projesi:

 

            Toplum Yararına Program ( TYP) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü, Çalışma ve İşkurumu il Müdürlüğünün denetiminde ve Kamu kurum ve kuruluşlarının proje yürütücüsü olarak görev aldığı istihdam sorununa çare için Hükümetimizin başlattığı ve önem verdiği ülke genelinde uygulanan bir projedir.

           Toplum Yararına Program, toplum yararına bir iş ya da hizmetin geçici olarak yürütüldüğü  bir istihdam-eğitim modelidir. TYP, kapsama alınan kişilerin kendi istekleriyle toplum yararına bir işte geçici olarak yılda en fazla 9 ay istihdamlarını,  işçilere asgari  ücret ödenmesini ve sosyal sigorta primlerinin  karşılanmasını öngörmektedir.

 

            Adıyaman Belediyesinde 2014 yılında  istihdam sorununa çözüm için TYP( Toplum Yararına Programı) kapsamında tabloda  proje yaklaşık bütçesi verilen Kamusal Altyapının Yenilenmesi Projesi Kapsamında 8 aylık asgari ücretli geçici 120 katılımcı çalıştırma ile Belediyemizde gerekli çalışmalar yapılmış olup ve istihdamları sağlanmaktadır.

 

 

Girişimcilik Eğitimi Projesi

 

 • 2014 yılında 30 kişiye Uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” Bilgi

       Düzenlenen eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, kuracakları yeni işyerleri ve işletmeleri için, KOSGEB’den 30 bin TL’ye kadar geri ödemesiz ve 70 bin TL’ye kadar geri ödemeli Yeni Girişimci Desteğine başvurma hakkı kazanmaktadırlar.

       Girişimcilik Eğitimi, iş kurmak isteyen  başlangıç aşamasında finansal desteğe ihtiyaç duyan ve bu konuda bilgi eksikliği olan tüm girişimciler için önemli bir çalışmadır.

        Girişimcilik  eğitimi; İş ve proje konusunda yeni fikirlerin oluşmasına,

Adıyaman’da yeni istihdamların sağlamasına, Yeni işyerlerinin açılmasına ve Yeni üretimlerin oluşmasına ; katkı sağlamaktadır.