a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

ADIYAMAN REKORLARIN ŞEHRİ

16 yıl içinde Adıyaman bize her zaman güvendi ve bu güvenini rekor destekle gösterdi. Biz bu güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık.

Geçmişte yıllarca ihmal edilen, mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden Adıyaman hizmetlerin kıymetini iyi bilir. Hükümetlerimiz döneminde Adıyaman’a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptık. Adıyaman’daki tüm evlatlarımız okula gidebilsin diye 2 bin 865 yeni derslik yaptık.

Yaparsa AK Parti yapar dedik. Yatırım bizim işi- miz. Hızlı tren projelerimiz içinde Adıyaman da var, biliyorsunuz. İnşaallah Adıyaman’ı hızlı trene kavuşturacağız. Adıyaman havalimanımıza yeni bir terminal binası yaptık. 16 yılda Adıya- manlı çiftçilerimize 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

Geçmişte tütünün 1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli düzenlemeleri yapıp kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir ge- riye gidiş söz konusu değildir. Bununla ilgili de arkadaşlarımıza talimat verdik, çalışmaları yapı- yorlar. Ve asla sizin bu konuda da önünüz kesil- meyecek. Rahat olun, sizin kazanılmış haklarını- zı AK Parti iktidarı geri almaz.

Adıyaman’a verdiğimiz 232 trilyonluk teşvik- lerden 129 bin işveren ve sigortalı yararlandı. Önümüzdeki dönemde de bu şekilde inşaallah devam edeceğiz.

Geçtiğimiz 16 yılda nasıl ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha ileriye götürmek is- tiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milleti- mize, Adıyaman’a hizmete talibiz.

Adıyaman, “Vakit birlik vakti” diyor muyuz? “Va- kit Adıyaman vakti” diyor muyuz? “Vakit Türkiye vakti” diyor muyuz?

Bundan 20 yıl önce birisine “Adıyaman’ın üni- versitesi olacak” dense inanırlar mıydı? Adıya- man’a üniversiteyi kurduk. Üniversitenin ca- zibesini artırmak için 6 bin 600 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını da açtık. İlk etapta 750 kişilik olmak üzere, iki yıl içinde yeni yurtlar açmaya devam edeceğiz.

Sağlıkta, 400 Yataklı Adıyaman Devlet Hastane- si ile birlikte 15’i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini şehre kazandırdık. İnşası süren 11 tesisin yanı sıra 300 Yataklı Adıyaman Ka- dın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 15 sağlık tesisi de proje ve ihale aşamasındadır.

Sosyal yardımlarda 16 yılda toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak aktararak Adıyamanlı muhtaçla- rın, şehit yakınlarının, engellilerin, yaşlıların ya- nında olduk.

TOKİ aracılığıyla Adıyaman’da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdik.

23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 228 kilometreye çıkardık. Adıyaman ile Diyar- bakır’ı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü âbide bir eser oldu; bağlantı yollarının da yapılmasıyla daha güzel olacak. Çeşitli ebatlarda 20 köprüyü de Adıyaman’a kazandırdık. Yapımı devam eden Kahta-Narince-Nissibi yolu projesinin bir parça- sı olan Kahta Köprüsü de bitmek üzeredir; proje- nin tamamını iki yıl içerisinde hizmete alacağız. Besni-Araban-Gaziantep yolu ile Gölbaşı-Tut yolu da bu yıl tamamlanacak.

Adıyaman her zaman bize güvendi ve biz her za- man Adıyaman’ın bu güvenine layık olmak için çalıştık. Yine çalışmaya devam edeceğiz.