a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

BELEDİYELER BİRLİĞİ, KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ PROJESİNİ BELEDİYEMİZE DEVREDECEK

 Adıyaman Belediyeler Birliği, 2011 yılında yapımına başladığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü tamamlayamadığı ‘Entegre Katı Atık Depolama Tesisi Projesi’ni Belediyemize devrederek projenin tamamlanmasını amaçlıyor.

   Adıyaman Belediyeler Birliği, 2011 yılında yapımına başladığı ancak çeşitli sebeplerden dolayı bir türlü tamamlayamadığı ‘Entegre Katı Atık Depolama Tesisi Projesi’ni Belediyemize devrederek projenin tamamlanmasını amaçlıyor.

     Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından 21 Mart 2011 tarihinde ihalesi yapılan ancak o tarihten bu yana tamamlanamayan Adıyaman Merkez Kayaönü mevkiindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin tamamlanması için proje Belediyemize devredilmek isteniyor.

     Projenin geldiği aşama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyeler Birliği Yetkilisi Ahmet Vechi Yüksek, Belediyemizin de en başından beri tamamlanması için gayret sarf ettiği bu projenin Adıyaman Belediyeler Birliğine ait olduğunu dile getirerek, “21 Mart 2011 tarihinde ihalesi yapılan ve 4 Nisan 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi aradan geçen zaman zarfında çeşitli sebeplerden dolayı bitirilememiştir. Özellikle birliğin finansal durumunun iyi olmamasından kaynaklanan sorunlardan dolayı işin tasfiyeye gidilmesi gerektiği konusunu gündemimize aldık” şeklinde konuştu.

SORUNU BELEDİYEMİZ ÇÖZECEK

       İşin sonlandırılamaması ve tasfiye işlemlerini yürütecek teknik heyetin yetersizliğinden dolayı birlik olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden tasfiye işlemlerini yürütmek amacıyla teknik bir heyetin görevlendirilmesini talep ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Vekili Yüksek, “Talep doğrultusunda Adıyaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 21 Eylül 2017 tarih ve 4416 sayılı makam oluru ile kurulan tasfiye komisyonu işlemlerini 2 Nisan 2018 tarihinde tamamlayarak Adıyaman Belediyeler Birliğine göndermiştir. Birlik olarak finans temin edemediğimizden birliğimizce yürütülen ‘Belediyeler Birliği Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Yönetimi’ projesi bitirilememektedir. 11 milyon 360 bin TL ihale bedeli olan proje, yüzde 10 keşif artışı olması ve KDV’nin de hesap edilmemesi neticesinde 14 milyon 450 bin 528 TL’ye çıkmıştır. Bu artışlardan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın göndermiş olduğu ödenek yetersiz kalmış ve yüklenici firmaya ödemede güçlüğe düşülmüştür. Defalarca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ödenek temini için yazılar yazılmış olsa da sonuç alınamamış ve birlik tarafından 12.11.2013 tarihinde işin resmi olarak durdurulmasından bu yana herhangi bir ödeme yapılamamıştır. Firmaya ödeme yapamamaktan kaynaklanan çeşitli hukuki problemler de beraberinde oluşmaya başlamıştır. Belediyeler Birliği tüzüğü gereği üye belediyelerden de herhangi bir kesinti yapılamamaktadır. Bu sebeple kaynak temini de oluşturulamamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, birlik imkanları yeterli olmadığından Adıyaman Belediyesince bu projenin yürütülmesinin ve işin bitirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesi ve Belediyeler Birliği Tüzüğünün 5. Maddesi çerçevesinde olumlu değerlendirme yapılmış, işin bitirilmesine karar verilmiştir. İşin Adıyaman Belediyesine devir edilmesi uygun görülmüştür. Bu çerçevede şehir için acil ihtiyaç olan bu tesis projesinin bir an önce sonuçlandırılıp faaliyete geçirilmesi için birlik ile Adıyaman Belediyesi arasında yapılacak bir protokol ile tesisin inşaatının bitirilmesi ve işletilmesinin 25 yıllık bir süreyle Adıyaman Belediyesine devredilmesi gündeme gelmiştir” diye konuşarak sözlerini tamamladı.