a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Revizyon ve İlave İmar Planı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

     Adıyaman Merkez 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı  10/10/2017 tarih ve 140 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır.

     Plan paftaları 17/10/2017 tarihinden itibaren 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.