a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Taşeron Sınavı Sonuçları

DUYURU 

           696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’nın geçici 24. maddesi doğrultusunda, 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin 39. maddesi hükmüne göre mazeretleri sebebiyle sözlü/uygulamalı sınava daha önce katılamayan, müracaatları yeniden değerlendirilerek sözlü/uygulamalı sınava katılan kişilerin  Belediyemize ait Şirkette işçi statüsüne geçiş için yapılan sınav sonuçları  ilan edilmiştir.

           Bu ilan  ilgililer için tebligat yerine geçecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

           Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3  gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Adıyaman Valiliği Sınav İtiraz Komisyonuna başvurabilirler.

           İlgililere ilanen duyurulur.

 

                             SINAVDA BAŞARILI OLANLAR
SIRA TC KİMLİK NO ADI  SOYAD BAŞVURU DURUMU
1 104*****776 ABUZER YAMAN BAŞARILI
2 194*****454 ABUZER AYDEMİR BAŞARILI
3 119*****918 ELİF  TANRIVERDİ BAŞARILI
4 139*****060 MEHMET EVREN BAŞARILI
5 157*****080 MEHMET ÇETİN BAŞARILI
6 138*****142 MEHMET  BOZAN BAŞARILI
7 137*****510 MUSTAFA SOYDAN ARICA BAŞARILI
8 240*****462 SAİT  ÇALIM BAŞARILI
9 189*****248 SAMİ ÇELİK BAŞARILI
10 148*****022 TAHİR  SÖNMEZ BAŞARILI
11 119*****230 YUSUF  TEKER BAŞARILI