a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

     Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

     Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 02/10/2018 - 02/11/2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

      3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Eskisaray

204

16, 17

13.09.2018/119

İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Konut Alanı

Bahçelievler

754

3

07.09.2018/102

Cami Alanı

Fatih

633

541

2,3,4,5,6,7,8

199,200,204

11.09.2018/109

Belediye Hizmet Alanı, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Resmi Kurum Alanı

Ulucami

880

9

12.09.2018/114

İmar Yolu

Sümerevler

711

119

12.09.2018/112

Ön Bahçe Mesafesinin İptali

Hocaömer

104

12

12.09.2018/111

Yapı Yaklaşma Mesafesinin İptali

Fatih

3713, 3714

-

13.09.2018/127

İmar Yolunun Batıya Kaydırılması

Eskisaray

180

1

13.09.2018/126

İmar Yolu

Park Alanı

Karapınar

920

924

1, 17, 18

4, 5

13.09.2018/125

Park Alanı

Sosyo-Kültürel Tesis Alanı,

Barbaros

871

6, 7

13.09.2018/121

Yapı Yaklaşma Mesafesinin İptali

Eskisaray

209

3

13.09.2018/120

Özel Eğitim Alanı