a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

         Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

         Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 26/10/2018 - 26/11/2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

         3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Eskisaray

2082

1

13.09.2018/123

Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Cami Alanı

Petrol

29

23, 24, 30, 31

10.10.2018/145

İlave İmar Planı (Enerji Üretim Alanı)

Eskisaray

867

237

11.10.2018/146

İmar Yolu

İmamağa

2814

7

11.10.2018/147

Ön Bahçe Çekme Mesafesi İptali

Petrol

 

 

Esentepe

Yenimahalle

 

119, 3149, 3150, 3168, 3169,3170,3171

3003,3004

3151, 3152, 3153, 3154, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3264, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3101, 2483, 2484, 2750, 2751, 2752, 2497, 2498, 2492, 2493, 2494, 2717, 2718, 2719, 3122, 3123, 3124, 3126, 3127, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574

5

11.10.2018/148

Kat Artışı