a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Aralık Ayı Meclis Gündemi

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. nci Maddesi gereğinceBelediyemiz Meclisinin ARALIK Ayı toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 ARALIK 2018 Pazartesi günü saat 16.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanması uygun görülmüştür.

Sıra    G     Ü     N    D     E    M            : 

   -      Yoklama ve açılış.

  -       Meclise bilgi verilecek konuların sunumu.

         Meclise sunulan önergeler ile gündeme ilave edilecek konuların 

           Görüşülmesi.                                               

   -       Kasım ayı karar özetlerinin Meclisin bilgisine sunulması ve oylanması.  

 

1-) İmar tadilat taleplerinin görüşülmesi.

 

2-)Dilek ve temenniler.