a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

                    Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 05/12/2018 - 05/01/2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

                     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Bahçelievler

783

26,27

22.11.2018/171

İmar Yolu

Eskisaray

198

8,31

22.11.2018/172

Ticaret+Konut

Eskisaray

(Cumhuriyet)

2030

45,46

22.11.2018/173

Ön Bahçe Mesafesi

Altınşehir

1771

6

22.11.2018/174

Konut Alanı

Karapınar

920

66

23.11.2018/175

Yapı Yaklaşma Mesafeleri

Bahçecik

418

1,2,29

23.11.2018/176

Kavşak Düzenlenmesi

Altınşehir

-

613

23.11.2018/177

Kavşak Düzenlenmesi