a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

     Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

     Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 03/02/2019 - 03/03/2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Eskisaray

 

2082

1

09.01.2019/16

İmar Yolu

Kayalık

2162

8, 9

09.01.2019/21

Yapı Yaklaşma Mesafeleri

Yenisanayi

882

12

09.01.2019/22

İmar Yolu

Petrol

117

115

116

118

20

1, 2, 8

17

2

1, 10

1, 2

09.01.2019/23

İmar Yolu

Musalla

3556

1

09.01.2019/24

İmar Yolu

Fatih

2126

2127

2104

2103

2124

 

 

 

 

1

  10.01.2019/25

İmar Yolu