a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Haziran Ayı Meclis Gündemi

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. nci Maddesi gereğinceBelediyemiz Meclisinin HAZİRAN ayı toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 HAZİRAN 2019 Pazartesi günü saat 16.00`da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanması uygun görülmüştür.

 

S.No:    G    Ü     N     D    E     M            : 

-          Yoklama ve açılış.

-          Meclise bilgi verilecek konuların sunumu.

-          Meclise sunulan önergeler ile gündeme ilave edilecek konuların görüşülmesi.                                              

-          Mayıs ayı karar özetlerinin Meclisin bilgisine sunulması ve oylanması.

            

1-        (MADAD)kapsamında kullanılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Antlaşması ve ilgili dökümanları imzalaması için Belediye Başkanı Dr.Süleyman KILINÇ’a yetki verilmesi ile ilgili talep. 

2-        Adıyaman Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Yapım işi için İller Bankasından Kredi alınması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili talep. 

3-         Birimler arası ödenek aktarma ile ilgili talebin görüşülmesi. 

4-         Ramazan KAYA’nın Örenli Mahallesi ile ilgili talebi. 

5-         İtfaiye Müdürlüğünün İç Hizmet Yönergesinin güncellenmesi talebi. 

6-         İmar Plan Değişiklikleri dosyalarının İmar Komisyonuna havale edilmesi. 

7-         İmar Plan Değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.

8-        Adıyaman Belediyeler Birliğine üye seçimi

9-         Dilek ve temenniler.