a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

          Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

          Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar    03/07/2019 -     03/08/2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

          3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenipınar

 

119

2,28,43,52,53,

59,61,62

13.06.2019/87

Trafo Alanı

Sosyo-Kültürel Tesis

Bahçecik

417

1,2

13.06.2019/89

Kat Adeti Azaltılması

Altınşehir

1740

2,3,4

13.06.2019/93

İmar Yolu, Yapı Yaklaşma Mesafesi

Varlık

487

47

13.06.2019/95

İmar Yolu

Siteler

544

174,187,272

13.06.2019/98

Kat Adeti Artışı

Adıyaman Merkez Revizyon İmar Planı

-

-

 14.06.2019/102

Plan Notları ve Gösterim Paftası

Bahçelievler

771

19,20

14.06.2019/103

Ada Ayırma Çizgisi