a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

     Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için uygulama imar ve imar planı değişikliği yapılmıştır.

     Uygulama imar planı değişikliğine ait paftalar 19/07/2019 - 19/08/2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planı değişikliklerine askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Altınşehir

 

3839

5

02.07.2019/113

Kat Artışı

Yeşilyurt

514

1,13,14

02.07.2019/121

Blok Nizam

Karapınar

1262

1,2,3,10

03.07.2019/138

Bitişik Nizam

Bahçelievler

1122

1,2,18

03.07.2019/143

Ada Ayırma Çizgisi

Mehmet Akif

398

13,14,15,16,17,19,20

03.07.2019/144

Bitişik Nizam

Cumhuriyet

3017

3018

1,3,4,5

1,2,5,6,7

03.07.2019/147

Konut Alanı

Sümerevler

755

757

759

4,5,6,65,70,71,72

1

1

03.07.2019/149

Özel Spor Tesisi Alanı, Spor Tesisi Alanı, Belediye Hizmet Alanı

Karapınar

2330

5

03.07.2019/150

İmar Yolu