a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

        Aşağıda Mahalle adı ile Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için imar planı değişikliği yapılmıştır.

        İmar planı değişikliğine ait paftalar 22/01/2020 - 22/02/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

        3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Karapınar

2952

4

08.01.2020/29

Kat Artışı

Altınşehir

3826

1,2,3

08.01.2020/30

Kat Artışı

Mehmet Akif

407

27,28,29

08.01.2020/31

Kat Artışı

Karapınar

3789

1,2,3

08.01.2020/32

Kat Artışı

Fatih

719

224

08.01.2020/33

Yapı Nizam Değişikliği

Eskisaray

204

22

09.01.2020/35

Halk Eğitim Merkezi

Barbaros

856

113

09.01.2020/36

Lise Alanı

Karapınar

3091

10,11,12

09.01.2020/41

Kat Artışı

Eskisaray

1282

397,398,402

09.01.2020/42

Yapı Nizam Değişikliği

Kayalık

2166

1,2,3,4,5

09.01.2020/43

Kat Artışı

Bahçecik

421

425

11,12,17,18

1

09.01.2020/45

Güneş Enerjisi Santralı

Barbaros

2502,3490

-

09.01.2020/46

İmar Yolu

Sümerevler

659

15

09.01.2020/47

Yapı Yaklaşma Mesafesi