a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

      Aşağıda mahalle adı ile ada ve parsel numarası belirtilen taşınmaz için imar planı değişikliği yapılmıştır.

      İmar planı değişikliğine ait pafta 15/02/2020 - 15/03/2020tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

      3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisindeitiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planın askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenimahalle

3122

3126

7, 8

5, 6, 7, 8

07.02.2020/88

Kat Artışı