a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 06/03/2020 tarihli 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait Siteler Mahallesi Şehirler arası yeni Adıyaman otogarı içinde bulunan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu dükkanlarımız, mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile ayrı ayrı olarak 1 (bir) yıllık kiraya verilme işi ihaleleri yapılacaktır. İlgili yerlerin 1(Bir) yıllık kira işi ihaleleri 31/03/2020 Salı günü saat 15.00'te Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden teminedilebilir veya görülebilir. 

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 31/03/2020 Salı günü saat 15:00’te Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a,36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile 1 (bir) yıllık kiraya verilme işiihaleleri yapılacağından ilgililerin en geç 31/03/2020 Salı günü saat:14.30'a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.