a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

 

 

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

      Aşağıda bilgileri verilen alanda 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmıştır.

      Revizyon İmar Planlarına ait paftalar 22/05/2020 - 22/06/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. Planlar eşzamanlı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının e-plan.gov.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. 

      3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

1/5000 Ölçekli Pafta No

1/1000 Ölçekli Pafta No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

1/5000 ölçekli Plan İşlem Numarası

1/1000 ölçekli Plan İşlem Numarası

Petrol, 

 

Esentepe, 

 

Cumhuriyet 

M40A25A

M40A25B

M40A25C

M40A25D

M40B21A

M40A25A1C

M40A25A2C

M40A25A2D

M40A25A3A

M40A25A3B

M40A25A3C

M40A25A4B

M40A25B1C

M40A25B1D

M40A25B2C

M40A25B2D

M40A25B3A

M40A25B3B

M40A25B3C

M40A25B3D

M40A25B4A

M40A25B4B

M40A25B4C

M40A25B4D

M40A25C1A

M40A25C1B

M40A25D2B

M40B21A1D

M40B21A3D

M40B21A4A

M40B21A4B

M40B21A4C

M40B21A4D

05.03.2020/127

NİP-02286770

UİP- 02203262