a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Revizyonudeğişikliği  ve İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 24/07/2020 - 24/08/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Alitaşı

M40B21D

M40C01A

M40B21D3C M40B21D3D

M40C01A2B

-

08.07.2020/234

Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

Petrol

Esentepe

Cumhuriyet

Muhtelif Bölgeler

-

08.07.2020/235

Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu

Eskisaray 

2072

1, 2

07.07.2020/215

Kat Artışı

Esentepe

3000

3, 4

07.07.2020/221

Kat Artışı

Altınşehir

3747

3

07.07.2020/220

Otel Alanı

Malazgirt

788

-

08.07.2020/224

Yapı Yaklaşma Mesafesi

Barbaros

2825

1, 2

08.07.2020/229

Kat Artışı

Adıyaman Merkez

Muhtelif Bölgeler

-

08.07.2020/236

Uygulama İmar Planı Revizyonu(E Sembolü) ve Plan Notu Revizyonu

Eskisaray

927

-

08.07.2020/226

Yapı Nizamı Değişikliği

İmamağa

3022

-

08.07.2020/225

Yapı Nizamı Değişikliği

Altınşehir

3359

4

07.07.2020/219

Yaya Yolu

Eskisaray

167

2

08.07.2020/230

Kat Artışı

Hocaömer

102

8

07.07.2020/218

Kat Adedi Değişikliği

Eskisaray

145

53

07.07.2020/217

Ticaret Alanı

Sümerevler

695

-

07.07.2020/223

Yapı Nizamı Değişikliği

Eskisaray

3115

-

08.07.2020/228

Yapı Nizamı Değişikliği

Yenimahalle

1061

-

08.07.2020/227

Yapı Nizamı Değişikliği