a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 27/08/2020 - 27/09/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenimahalle

2588

2589

2590

2591

1

1

1

1

13.08.2020/267

Kat Artışı

Altınşehir 

3340

0

3

1633

13.08.2020/268

Resmi Kurum Alanı

Park Alanı

Cami Alanı

Karapınar

2952

4

13.08.2020/269

Kat Artışı

Altınşehir

3826

1,2,3

13.08.2020/270

Kat Artışı

Eskisaray

204

22

13.08.2020/271

Halk Eğitim Merkezi

Sümerevler

701

1

13.08.2020/272

İmar Yolu

Otopark