a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

        Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 25.08.2020 tarihli onay belgelerine istinaden mülkiyetleriBelediyemize ait Esentepe Mahallesi Toki evleri H1 ve H2 Bloklarda bulunan Toplam 22 adet (1+1) taşınmaz gayri menkuller olan meskenlerimizin satış ihaleleri ayrı ayrı olarak mevcut halleriyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47 ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihalesi ile satışa sunulacaktır.

         Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

         İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 22.09.2020 Salı günü saat 14.00’te Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46,47 ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihalesi ile satışa sunulacaktır. İlgililerin en geç 22.09.2020 Salı günü saat:14:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.