a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

     Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

     Planlara ait paftalar 30/09/2020 - 30/10/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince planlara askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenimahalle

1036

79

02.09.2020/294

Yapı Yüksekliği

Siteler 

413

1, 2

03.09.2020/297

Yapı Nizam Değişikliği

Fatih

3736

6, 7

03.09.2020/299

Yapı Nizam Değişikliği