a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

       Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

       Planlara ait paftalar 30/09/2020 - 30/10/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

       3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Karapınar

914

3310

19

1

03.09.2020/300

Doğalgaz/Dağıtım Tesis Alanı

Park Alanı