a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı İlanı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı 13/08/2020 tarih ve 273 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Planlara ait paftalar 23/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 

3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.