a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

     Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

     Planlara ait paftalar 28/10/2020 - 28/11/2020 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Sümerevler

785

11

07.10.2020/323

Kat Artışı

Yenimahalle

2837

1

02.09.2020/293

Kat Artışı

Altınşehir

3833

1,2

03.09.2020/298

Kat Artışı

Eskisaray

209

4,5,9

08.10.2020/338

Kat Artışı

Yenimahalle

3119

4,5,6

02.09.2020/295

Kat Artışı