a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

 

Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 23/12/2020 - 23/01/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yeşilyurt

427

157, 164

03.12.2020/400

Yapı Nizam Değişikliği

Yenimahalle

1026

153

03.12.2020/404

Yapı Nizam Değişikliği

Siteler

2920

1, 2, 7

03.12.2020/405

Yapı Nizam Değişikliği

Barbaros 

856

120

03.12.2020/406

Sosyal Kültürel Tesis Alanı

Siteler

429

303, 304, 305, 306

03.12.2020/407

Yapı Nizam Değişikliği

İmamağa

2876 Adanın Güneyi

Park Alanı

03.12.2020/410

Trafo Alanı

Örenli

108

11

03.12.2020/412

Ticaret Alanı

Yeşilyurt

517

2

03.12.2020/414

İmar Yolu

Siteler

446

446

7

29

03.12.2020/416

Cami Alanı

Siteler

446

80, 81

03.12.2020/417

Belediye Hizmet Alanı

Siteler

-

-

03.12.2020/418

İmar Yolu

Siteler

446

18

03.12.2020/419

Cami Alanı