a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikiliği

İLAN METNİ 

      Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

      Planlara ait paftalar 30/12/2020 - 30/01/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

      3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Sümerevler

832

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

03.11.2020/353

Kat Artışı

Siteler

3430

1, 2, 3

03.11.2020/358

Kat Artışı

Altınşehir

1734

1

03.11.2020/360

Kat Artışı

Altınşehir

3836

1, 2

04.11.2020/365

Kat Artışı

Sümerevler

3738

1, 2, 3, 5, 6, 7

03.11.2020/398

Kat Artışı