a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Revizyon Nazım İmar Planı İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR 

     Adıyaman Merkez Alitaşı Mahallesi, Altınşehir Mahallesi, Sümerevler Mahallesi ve Yenisanayi Mahallesi  1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 03/03/2021 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

     Planlara ait paftalar 22/03/2021 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. 

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarına askı süresi içinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planların askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.