a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

 

Aşağıda Mahalle adı ile Pafta No veya Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmıştır.

Planlara ait paftalar 31/03/2021 - 30/04/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yeşilyurt

522

44, 78

03.03.2021/76

Yapı Nizam Değişikliği

Yeşilyurt

3240

1, 2

03.03.2021/77

Yapı Nizam Değişikliği

Fatih

3406

3, 56

03.03.2021/78

Yapı Nizam Değişikliği