a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR
YIKIM VE TEMİZLEME İŞİ İHALE İLANI

     Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 31/03/2021 tarih ve 04 nolu onay belgesine istinaden Belediyemiz mücavir alan içerisinde bulunan Mara ve Musalla Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm alanındaki 61 Binayı (112 Daire) kaplayan alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihale usulü ile hurda malzemeler (demir, kapı, pencere, pvc. vb.) karşılığı yıkımı ve temizlenmesi işi ihaleleri yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

     İhale, Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 13/04/2021 Salı günü saat 15:00’te Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihale usulü ile hurda malzemeler (demir, kapı, pencere, pvc. vb.) karşılığı yıkımı ve temizlenmesi işi ihaleleri yapılacağından ilgililerin en geç 13/04/2021 Salı günü saat 15:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.