a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

 

İLAN METNİ

 

Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmaz için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri yapılmıştır.

Plana ait paftalar 02/07/2021 - 02/08/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisindeitiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Karapınar

3456

4

07.01.2021/26

Kat Artışı