a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

 

Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

Plana ait paftalar 16/07/2021 - 16/08/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisindeitiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yenipınar

 

 

 

Hocaömer

119

128

129

130

127

42

1

      2,17,18,20

1,2

15,16,17,18,66

07.04.2021/114

İmar Yolu

Koruma Alanı

Fatih

719

302

03.06.2021/191

Ticaret Alanı

Altınşehir

3842

2,3,4,6

05.07.2021/216

Kat Artışı

Barbaros

2825

3

05.07.2021/217

Yapı Yaklaşma Mesafeleri

Yenisanayi

878

1930

132,349,400

1

05.07.2021/218

Cami Alanı

Park Alanı

Altınşehir

1803

2

05.07.2021/220

Yapı Yaklaşma Mesafesi

Bahçelievler

747

3,4,11

05.07.2021/221

Yapı Yaklaşma Mesafesi

İmamağa

1057, 2375, 2376, 2377,  2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 3190, 3191,3736

-

05.07.2021/222

Revizyon İmar Planı

 

 

Eskisaray
166, 197, 198, 229, 1305, 3681, 3682,3683
-
05.07.2021/223
Revizyon İmar Planı
Yeşilyurt
2705
1
05.07.2021/224
İmar Yolu
Eskisaray
180
3931
1
1
05.07.2021/225
Sosyo- Kültürel Tesis Alanı
Park Alanı