a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

Aşağıda mahalle adı ile ada ve parsel numarası belirtilen taşınmazlar için imar planı değişikliği yapılmıştır.

İmar planı değişikliğine ait pafta 19/08/2021 - 19/09/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Bürosu İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde planın askı süresini müteakiben kesinleşeceği ilan olunur.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Eskisaray

(Cumhuriyet)

3860

209

152

282

1-2

2

1-263

1

10.08.2021/246

Eskisaray

(Cumhuriyet)

1291

220-221-222-223-241-243-244-245-246-248-250-252

10.08.2021/245

Eskisaray

(Mimar Sinan)

1293

31-32

10.08.2021/243

Sümerevler

692

2-3

10.08.2021/241