a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

 

Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

Plana ait paftalar 24/09/2021 - 24/10/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Bahçelievler

749

5

02.09.2021/272

Yapı Nizamı

Bahçelievler

1202

14,29

02.09.2021/274

Plan Notu

Konut Alanı

Sümerevler

Muhtelif Alanlar

-

03.09.2021/276

Enerji İletim Hattı

Eskisaray

180

1942

3931

1

2 parselin güneyi

1

03.09.2021/278

Sosyo-Kültürel Tesis Alanı

Park Alanı

Sümerevler

Karaali Küme Evleri

-

03.09.2021/279

Yapı Nizamı

Alitaşı 

737

738

 

104

2

03.09.2021/281

Konut Alanı

Park Alanı

 

Sümerevler

755

8

03.09.2021/284

İmar Yolu

Sümerevler

3529

1

03.09.2021/285

İmar Yolu

Sümerevler

755

77,78

03.09.2021/287

Konut Alanı

Park Alanı

 

Siteler

Yunusemre

400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağı

-

03.09.2021/288

Kavşak ve Çevresinin İmar Planına İşlenmesi