a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

 

İLAN METNİ

      Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

     Plana ait paftalar 17/11/2021 - 17/12/2021 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

     3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Mehmet Akif Bahçelievler Siteler Yeşilyurt 

-

-

09.11.2021/376

Revizyon İmar Planı

Yunus Emre

3380

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

09.11.2021/373

Kat Artışı