a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İmar Planı Değişikliği

İLAN METNİ

 

     Aşağıda Mahalle adı, Ada ve Parsel Numarası belirtilen taşınmazlar için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

    Plana ait paftalar 27/12/2021 - 27/01/2022 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz www.adiyaman.bel.tr web adresinde yayımlanacak olup, Müdürlüğümüz İlan Panosunda askıya çıkarılmıştır.

    3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri gereğince plana askı süresi içerisinde itiraz edilebileceği, itiraz olmaması halinde plan askı süresini müteakiben kesinleşecektir.

 

Mahallesi

Ada No/

Pafta No

 

Parsel No

Meclis Kararı

Tarihi/Karar No

Konusu

Yeşilyurt 

2615

4, 5, 6

08.12.2021/423

Ada Ayırma Çizgisi

Sümerevler

736

194, 195, 196, 343, 344, 345, 433, 518, 545, 555, 556, 557

08.12.2021/425

Yapı Nizamı

Yeşilyurt 

3503

3232

1

1

09.12.2021/429

Park Alanı

Sağlık Tesisi Alanı

Siteler, Yeşilyurt

Yunus Emre 

400 Yataklı Devlet Hastanesi Kavşağı

-

09.12.2021/430

Revizyon İmar Planı

Fatih

Yeşilyurt

3941

2449 Adanın Batısı Pazar Alanı 

3

-

09.12.2021/431

Kapalı Spor Tesisi

Sosyal Kültürel Tesis Alanı

Yunus Emre

659

2

09.12.2021/432

Toplu İş Yeri

Eskisaray

176

1

09.12.2021/436

Ticaret Alanı