a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Hal Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

Hal içerisine giren malların düzenli bir şekilde satışların yapılmasını sağlamak. 
Hal içerisinde günlük satılan sebze ve meyvelerin Hal çıkışında fiyat ve kilogramlarını kontrol etmek. 

Komisyoncuların günlük Hal rüsum defterlerini kontrol ederek tahakkuk ve Tahsilâtını yapmak. 

Personelin özlük hakları işlerini yapmak. 

Güvenlik hizmetleriyle Hal içerisinin Gece ve Gündüz güvenliğini sağlatmak.