a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Kadın Danışma Merkezi

Belediyemiz  Kadın Danışma Merkezi’nin açılışı için ilimize gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek, açılış öncesi Belediyeyi ziyaret etti.          

       Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek’i Belediyenin hizmet binası girişinde çiçekle karşıladı. Girişte Belediye Meclisi üyeleri, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile tek tek tokalaşan Bakan Yardımcısı, Başkanlık makamına geçerek, belediyenin şeref defterini imzaladı. Ziyaret esnasında Bakan Yardımcısına Adıyaman Valisi Mahmut Demirtaş, Ak Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Ak Parti İl Başkanı Seyfettin Bilen ve kalabalık bir heyet eşlik etti.

       Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Kutlu, Adıyaman’da 33 mahalleye hizmet ettiklerini belirterek, Adıyaman’da asırlardan buyana huzurun, barışın ve kardeşliğin yaşandığını dile getirdi ve Belediye olarak yaptıkları hizmetlere ana başlıklar halinde değindi.

       Adıyaman’a gelmiş olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek ise, Adıyaman’a geldiği andan itibaren çok sıcak bir havada karşılandığını, özellikle Belediye Başkanı tarafından samimi bir şekilde ağırlandığını kaydederek, bundan dolayı başta Başkan Kutlu’ya ve tüm Adıyamanlılara teşekkür ettiğini belirtti ve çalışmalarından dolayı Kutlu’ya başarılar diledi.   

       Resmi konuşmaların ardından Başkan Kutlu, Bakan Yardımcısı ile Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva’ya üzerinde resim manzarası bulunan birer tablo hediye etti.   

       Daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kadın Danışma Merkezi’ne giden Bakan Yardımcısı burada merkezin açılışını yaptı. Açılış öncesinde Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, yaptığı konuşmasında kadınların toplumdaki önemine işaret ederek, Kadın Danışma Merkezi'nden kadınların rahatlıkla faydalanabileceğini vurguladı. Kutlu, sağlık, psikolojik ve diğer konularda kadınları merkezlerine beklediklerini ifade ederek, Kadın Destek Merkezi açmak istediklerini aktardı.

       Daha sonra konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Erdoğan Atabek; “Bütün hizmetler, faaliyetler bizleri sevindiriyor ancak kadınlar için yapılanlar çok daha bizleri mutlu ediyor. Her şeyden önce cefakâr analarımızın, çilekeş bacılarımızın her şeyi hak ettiklerini biliyoruz. Sözlerimin başında Adıyaman Belediyemizin Kadın Danışma Merkezimizim hizmete açılmasından dolayı burada bulunmaktan hem mutluluk duyduğumu, hem de emeği geçenleri kutlamak istiyorum. Erkeklerin kadınlar için bir şeyler düşünmeleri bile bizler için büyük bir jest oluyor. Kadınlar için yapılan bu hizmetin bu bölgede çok daha anlamlı olduğunu ve kelimenin tam anlamıyla yerini bulduğunu söylemek lazım. Türkiye’nin geleceğe güvenle bakabilmesi için ailenin korunması, güçlendirilmesi ve çağın koşullarına göre mukavemetli hale getirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu yönde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, bakanlığımızın içinde olduğu ve merkezinde yer aldığı ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunmasıyla ilgili reform paketini geçen günlerde açıkladı. Bunun içinde yok yok. Çocuk yardımından, kadın istihdamına kadar çok önemli yenilikler ve reformlar var. Bunun Türk aile yapısına olumlu yansımasını önümüzdeki dönemde mutlaka göreceğiz.

        Kadının aile içerisinde güçlü olmasından korkmayalım. Özellikle erkekler bundan korkmasın. Sadece kadın değil, ailenin tüm bireyleri güçlü, kişilikli olur, birbirine karşı saygı ve sevgi beslerse o aile güçlü ve mutlu olacaktır. Bunda kadın erkek mutlaka herkesin faydası olacaktır. Onun için bakanlığımız ailenin kadın erkek çoluk çocuk yaşlı bütün bireylerini korumaya gerek aile, gerek toplum içindeki konumlarını güçlendirmeye dönük hizmetleri vardır. Kadınlar için yaptıklarımızda esasen aile yapısının güçlendirilmesi demektir. Unutulmamalıdır ki kadın güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur. Sanmayın ki toplumları güçlü yapan topu tankı tüfeğidir. Bireyleri ve aileleri güçlü olmayan hiçbir toplumun geleceği yoktur. Allah’a şükür ki her şeye rağmen aile yapımız sapasağlam ayakta. Esasen güçlü aile yapımızın inancımızla, gelenek ve göreneklerimizle, örfe ve adetlerimizle bağlantılı olduğunu görmezden gelemeyiz.

       Unutmayalım ki Batı dünyasında kadın insan mı, değil mi diye tartışılırken bizim inancımız ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ demiştir. Peygamberimiz veda hutbesinde söyledikleri hüküm gibidir: ‘Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizler üzerinde hakları vardır.’ Peygamber Efendimizin bu tavsiyeleri bizler için emir iken kadınlarla ilgili kimseden ders almamıza gerek yok. Aslında bakmayın siz ‘İnsan hakları, kadın hakları’, hatta ‘Hayvan hakları’ diyerek ikide bir bize ayar vermeye kalkan Batı dünyasına. İnsan hakları ve demokrasi Batı’nın elinde bulundurduğu ve bize karşı sık sık kullandığı silahtan başka bir şey değildir. Ben Adıyaman Belediyemiz tarafından açılan Kadın Danışma Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyor, tekrar emeği geçenleri kutluyorum” şeklinde konuştu. ADIYAMAN BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2: Bu yönetmelik, Adıyaman Belediyesi’ne bağlı Kadın Danışma Merkezini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/1-a, 15/11 a-b maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4                : Bu yönetmelikte geçen;

  1. a)         Belediye            : Adıyaman Belediyesini,
  2. b)         Başkan              : Adıyaman Belediye Başkanını,
  3. c)         Yürütme            : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü
  4. d)         Kuruluş : Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezini,
  5. e)         Kadın               : Adıyaman Belediyesi Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevleri

     Kuruluş

     Madde 5: Kadın Danışma Merkezi Belediye tarafından ihtiyaca göre açılır. Kadın Danışma Merkezinde iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla beraber psikolojik ve hukuksal danışmanlık hizmetleri verilir, şiddete uğrayan veya uğrama riski taşıyan kadınların gerekli kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmasında danışmanlık hizmeti verir. Ayrıca Kadın Danışma Merkezi, Belediyenin kadın politikalarını oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar. Öncelik kadınlar olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara seminerler ve ücretsiz eğitimler verir. Kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenler. Kadınlara yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak için çalışmalar yapar.

Gizlilik

Madde 6: Belediyenin açtığı ya da açacağı Kadın Danışma Merkezi, kuruluşa başvuranların kimlik bilgileri ile kişisel ve özel bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

Yöneticinin Görev ve Yetkileri

Madde 7: Kadın Danışma Merkezinde Belediye veya işbirliği yapılan ve yapılacak kamu ve kuruluşlar tarafından ihtiyaca göre uygun nitelikte personel istihdam edilir. İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen personelin çalışma saatleri belediye ve ilgili kurum tarafından belirlenir. Belediye tarafından merkezin çalışmalarını koordine edecek ve yürütecek yeterli sayıda çalışan sürekli olarak görevlendirilir ve bir yönetici belirlenir.

Madde 8: 1-Yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır;

  1. a)         Kuruluşun, idari, mali ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun yürütmek.
  2. b)         Kuruluş hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, görevliler arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak.
  3. c)         Kuruluşun çeşitli ödeneklerinin amacına uygun harcanmasını sağlamak, alım-satım işlerini kuruluşun ihtiyaç ve özellikleri ile konuya ilişkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek.
  4. d)         Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve istatistikî bilgilerin düzenlenmesini yapmak her yılsonunda kuruluşun ihtiyaçlarını ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunları da kapsayan çalışma raporunu hazırlayarak bağlı bulunduğu müdürlüğe sunmak.
  5. e)         Görev tanımı çerçevesinde diğer görevleri yapmak ve görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütmek.

2- Diğer Personelin görev ve yetkileri şunlardır;

Kuruluştaki iş hacmine göre teknik, idari, mali hizmetler ile temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için istihdamı gerekli görülen personel, unvan ve niteliklerinin gerektirdiği görevleri ve kuruluş yöneticisince verilecek işleri, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun olarak yapmakla görevli ve sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve İşleyiş

Başvuruların alınması

Madde 9:   Görevliler, mesai saatleri içinde kuruluşa, telefonla veya şahsen başvuran kadınların sorunlarını gerekli özen ve dikkat içinde dinlemek, çözüm bulunması konusunda kolaylaştırıcı rol oynamak, kadınların ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapmak, sorunların çözümü konusunda yönlendirilecek kurumların yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda davranmakla yükümlüdür.

Eğitim Çalışmaları

Madde 10: Öncelikle Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınlara yönelik olmak üzere eğitim programları planlamak ve uygulamak, bu eğitimlerden yararlanması gereken kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak ve eğitim vermek, eğitimler için konularında uzman kişi ve kurumlarla iş birliği yapmak merkezin görev ve sorumluluklarındandır.

Araştırma Çalışmaları

Madde 11: Kadın Danışma Merkezi tarafından kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma anket çalışmaları yapılabilir. Bunlar dosyalanarak arşivlenir. Öncelikle belediyenin ilgili birimleri tarafından değerlendirilmek üzere müdürlüğe sunulur.

Sosyal Etkinlik Çalışmaları

Madde 12: Merkezde kadınlara yönelik her alanda sosyal etkinlik düzenlenebilir.

Giderler

Madde 13: Kuruluşun işleyişi ile ilgili her türlü giderler, belediyenin ilgili müdürlüğü bütçesinden karşılanır.

 Yürürlük

Madde 14: Bu yönetmelik Adıyaman Meclisi tarafından kabul edilip onaylandıktan sonra meclis kararının kesinleştirilmesini müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15:  Bu yönetmelik hükümlerini Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.