a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev ve Yetkileri

          Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü, Belediyemiz sınırlarında bulunan Sıhhi, Gayrisıhhi (2. ve 3.  sınıf), Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri 1 Müdür ve 3 personel ile yürütülmektedir. İş yerlerinin denetlenmesi ise Zabıta Müdürlüğü marifetiyle yürütülmektedir. 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3572 Sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnameye dayanılarak hazırlanan 2005 / 9207 sayılı işyeri açma ve çalışma yönetmelik hükümlerine göre görev yapmaktadır.