a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan  09.02.2018 tarih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19  nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait Eskisaray Mahallesi Eskisaray camii yanı yeni şire pazarı içinde bulunan  19 adet dükkanımızın kira ihaleleri, ayrı ayrı olarak mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile kira ihalesi yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

            İhale, Belediyemiz Encümen salonunda 09.03.2018 Cuma günü saat 14.00’te Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile 1 yıllık kira ihalesi yapılacağından, ilgililerin en geç 09.03.2018 Cuma günü saat:14.00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.